Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Aktuálně

___

Nabídka kroužků na ČRG

Informace o kroužcích a přihlášky naleznete na této samostatné stránce.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367" je spolufinancován Evropskou unií.

___

Setkání se studenty z bavorského gymnázia

Studenti 2. ročníku se v úterý setkají se studenty gymnázia z bavorského města Niederaltaich. Tento školní rok probíhá na bavorském gymnáziu výuka češtiny jako jazyka sousední země a studenti, kteří si tento volitelný předmět zapsali, přijedou v úterý do Budějovic, aby si naučená slovíčka a fráze ověřili v praxi. Čeští studenti si zase ve společném programu otestují svoje znalosti němčiny a bavorských reálií. Jedná se o akci EUREGIA, jehož cílem je podpořit dobré sousedství a navazovat přeshraniční kontakty. Více se o projektu dozvíte zde.

___

Školní kolo Pythagoriády

Nadšení matematici z primy, sekundy a tercie se ve středu 4. dubna zúčastnili školního kola Pythagoriády.

___

Divadelní představení v německém jazyce

Studenti kvinty a sexty zhlédnou ve středu 18.4. divadelní představení v německém jazyce s názvem Mistr. Jedná se o adaptaci hry J. M. R. Lenze Der Hofmeister, jejíž děj je zasazen do 20. století. Akce se koná v Jihočeském divadle - Na Půdě.

___

Den Země - úklid okolí školy

V pátek 13.4. proběhne úklid okolí školy.

Akce se zúčastní studenti kvinty a sexty.

___

Blahopřání

Blahopřejeme studentce oktávy Natálii Voráčkové k úspěšnému složení jazykové zkoušky z německého jazyka Goethe-Zertifikat B1.

___

Literární žánry trochu jinak aneb Škola hrou

Ve středu 28. března jsme si připomněli již 426. výročí narození J. A. Komenského, Učitele národů. Tento významný myslitel a humanista v mnoha ohledech předběhl svou dobu. Velký důraz kladl především na vzdělání. Přál si, aby školy byly „dílnami lidskosti"; místem, kde se setkávají děti a mladí lidé, kteří mají přirozenou touhu se něco nového dovídat, a učitelé, kteří je na jejich cestě za poznáním povedou. Sám ve své praxi dokázal, že názorné vyučovaní a „škola hrou" přináší lepší a trvalejší výsledky než nudné memorování pod dohledem přísných kantorů s rákoskou v ruce.

My jsme Komenského odkaz oslavili projektovým vyučováním s názvem „Literární žánr. Vstupte!" 28. března ráno si každá třída upravila a vyzdobila svou učebnu ve stylu zvoleného literárního žánru. Od 9.00 do 11.30 hod. pak soutěžní týmy, složené ze studentů nižšího a vyššího gymnázia, procházely jednotlivými „komnatami" a plnily zde úkoly vztahující se k literatuře. Vyplňovaly se různé kvízy, luštily se složité šifry, předváděla se balkónová scéna ze Shakespearovy tragédie, chodilo se po čtyřech jako v bajce, spojovaly se citáty ze známých knih s postavami, které je vyřkly, hádaly se hudební a zvukové ukázky, ilustrátoři pohádek apod. V komnatě detektivky jste dokonce museli vypátrat vraha a přinést usvědčující důkazy. Nápady studentů byly úžasné! Žáci i mnozí učitelé se opravdu skvěle bavili a ani si neuvědomovali, jak rychle ubíhá čas.

Po půlhodinové přestávce následovalo hlasování v anketě o nejhezčí „komnatu literárního žánru". Jednoznačné vítězství si vydobyl 2. ročník s komnatou SCI-FI (zde jsme dokonce nečekaně objevili začínající autorku velmi pěkných sci-fi komiksů). Na druhé příčce se umístila tercie s DETEKTIVKOU a 3. místo obsadila septima s komnatou FANTASY. Velice dobře si vedli také nejmladší studenti primy, kteří připravili opravdu pěknou komnatu MÝTU, a jen o vlásek jim unikla bronzová pozice. V týmové znalostní soutěži se o první místo podělily POTTER tým (kvarta - 3. ročník) a SAVO tým (tercie - septima).

Sladké odměny a vlastnoručně upečený dort věnovaly studentům Mgr. Z. Chánová, Mgr. J. Brcková, Mgr. J. Častová a Mgr. H. Novotná, která celý projektový den zorganizovala. Děkujeme jim i Mgr. P. Tichému, který žákům ochotně pomohl s jejich výtvarnými nápady.

Věříme, že po projektovém dni už se nestane, že by si student ČRG nemohl vzpomenout, co patří mezi literární žánry, jaké jsou jejich znaky a kteří známí spisovatelé v tom či onom žánru psali, a doufáme, že podobná akce se na naší škole opět objeví.

Představu o tom, jak jednotlivé "komnaty" literárních žánrů vypadaly, si můžete udělat z následujících obrázků.

___

Zeměpisný pořad - Polsko

Studenti tercie - septimy, 1. - 3. ročníku se ve středu 21.3. zúčastní zeměpisného pořadu s názvem Polsko - málo prozkoumaný soused. Akce se koná v DK Slavia od 8,15 hod.
Více informací najdete na www.pohodari.pel.cz

___

Blahopřejeme oktavánům ke zkoušce z němčiny

Srdečně blahopřejeme studentům oktávy Adamu Brisudovi a Pavlu Míkovi k úspěšnému složení jazykové zkoušky z německého jazyka Goethe-Zertifikat B2.

___

Možnosti studia a uplatnění německého jazyka

Přednáška na téma Možnosti studia a uplatnění německého jazyka se uskuteční v pátek 2. března od 10 hod.

Přednášející bude Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., ředitelka Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v Českých Budějovicích. Akce je určena pro studenty oktávy.

___

Rakouští adepti pedagogiky budou učit na ČRG

V týdnu od 26. února do 2. března se ČRG zapojí do projektu Katedry germanistiky PF JU Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2018 (Přeshraniční pedagogická praxe: Interkulturní Teamteaching 2018). Projekt je zaměřen na interkulturní, jazykovou a odbornou přípravu budoucích učitelů němčiny jako cizího či druhého jazyka. Devět rakouských a devět českých studujících pracuje v tandemu, seznamuje se se školským systémem druhého státu, hospituje a posléze po dohodě s kmenovými vyučujícími i vyučuje na českých a rakouských školách (České Budějovice, Linz). Zásadní výhodou pro dosažení stanovených cílů je tandemová práce rodilého mluvčího němčiny a českého studenta, pro něhož je němčina cizím jazykem. Je tak zaručena jazyková i didakticko-metodologická kvalita připravované výuky. Pro naše gymnázium bude velkým přínosem účast rodilých mluvčí v hodinách němčiny.

Pondělí

Středa

Čtvrtek

___

Mikina ČRG nyní k dostání!

Všichni studenti a učitelé ČRG mají možnost zakoupit si mikinu s logem ČRG
Termín: 19. 2.–18. 3.
Barva: tmavě modrá/ světle šedá
Cena: 480 Kč
Mikiny objednávejte u studentů 2. ročníku o velkých přestávkách.

___

Sekunda na lyžarském kurzu

Studenti sekundy se vrátili z lyžařského kurzu v rakouském Hochfichtu, kde pilně trénovali na svoji jezdecké technice 😉

___

Kroužek mikroskopování v Hydrobiologickém ústavu AV

Studenti byli v rámci kroužku mikroskopování pozváni do Hydrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích, kde strávili inspirativní odpoledne.

___

ČRG s. r. o. splnilo standard konektivity, který je definován podmínkami výzvy č. 33 Integrálního regionálního operačního programu.

V rámci této výzvy realizujeme dva projekty: Obnova a modernizace IVT a Odborné učebny pro využití digitálních technologií. Přínos prvního projektu, který už je hotov, je nová digitální jazyková učebna, tabletová učebna, notebooková učebna a zařízení, které zajistí potřebné parametry konektivity.

V rámci druhého projektu budeme v roce 2018 přistavovat budovu ČRG a tím získáme odborné učebny fyziky, robotiky a biologie, které vybavíme novým nábytkem, interaktivním displejem, notebooky, robotickými stavebnicemi a 3D tiskárnami.

V návaznosti na tyto dva projekty byla naše škola, jako jedna z 15 škol Jihočeského kraje, vybrána jako partner projektu iKAP – Podpora polytechnického vzdělání. V rámci tohoto projektu budou moci naši žáci spolu se žáky partnerských ZŠ u nás ve škole navštěvovat kroužky matematiky, fyzikálních a chemických experimentů, počítačové grafiky a digitální fotografie. Na vybavení a práci v těchto kroužcích získá naše škola téměř dva milióny korun. Kroužky budou pro všechny žáky zdarma.
Finanční náročnost všech těchto projektů je z pohledu naší školy vysoká. Projekty jsou pro nás realizovatelné jen díky spolufinancování Evropskou unií.

Samozřejmě není vše vůbec jednoduché. Věřím, že všichni pochopíte výpadky připojení k Internetu, na Bakaláře a posléze i ruch, který bude způsoben stavbou. Koncem roku 2018 by mělo být vše hotovo a nové zařízení bude sloužit jak žákům Českého reálného gymnázia, tak žákům partnerských škol.

RNDr. Ludmila Kadlecová

___

Článek o ČRG: Moderní technologie pomohou při výuce jazyků

Online magazín Budějcká drbna zveřejnil článek o inovacích ve výuce na naší škole. Celý text najdete na https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/vzdelani/18444-moderni-technologie-pomohou-zakum-pri-vyuce-cizich-jazyku.html

___


Projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

České reálné gymnázium s.r.o. je partnerem tohoto projektu s finančním příspěvkem

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s partnerskými základním školami:

1. ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, 373 71 Hluboká nad Vltavou, IČO: 75000199
2. ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 382/16,370 06 České Budějovice, IČO: 62537661
3. ZŠ Boršov nad Vltavou, Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO: 75000466
4. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Hrdějovice, Školní 108, 373 61 Hrdějovice, IČO: 62537831

Projekt zahrnuje:

 • Projektové dny
 • Kroužek mikroskopování
 • Kroužek fotografie a počítačové grafiky
 • Kroužek matematiky
 • Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisk

Více se o projektu a nabízených kroužcích dozvíte na této stránce... >

___

Masopustní rej - škrabošky jsou nej

V úterý 13.2. si studenti ČRG připomenou období masopustu.

___

Lyžařský kurz na Hochfichtu

Sekundáni se ve dnech 5.2. až 9.2. účastní lyžařského výcviku v rakouském středisku Hochficht. Přejeme jim slunečné počasí a dobrou zábavu. 

___

Úspěchy našich studentek v olympiádě v českém jazyce

Blahopřejeme kvintánce Lucii Fišerové k 1. místu v okresním kole olympiády v českém jazce v kategorii střední školy pro studenty 1.-4. ročníku a 5.-8. ročníku osmiletého gymnázia. Okresního kolo se zúčastnilo 46 soutěžících.

Zároveň gratulujeme Zuzce Stehlíkové z kvarty k umístění v okresním kole olympiády v českém jazyce. Zuzka se umístila na 4. místě. Ve velké konkurenci 55 účastníků jí tedy jen o jedno místo unikl postup do krajského kola.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

___

Vynikající výsledky našich studentů v testování SCIO

Na podzim 2017 se naše škola zapojila do projektu Národní testování.

Následující žáci ČRG s. r. o. dosáhli v daných předmětech nejlepších výsledků v kraji:

kvarta: MA - Václav Ludvík
prima: ČJ - Rozálie Šeborová, MA - Marek Dierzé, OSP - Amélie Křenková, Jan Sukdol, Marek Dierzé

Blahopřejeme!

___

Univerzitní studium ve Velké Británii

Beseda s MSc. Terezou Bízkovou, absolventkou oboru Defence, Development and Diplomacy na univerzitě v Durhamu proběhne na ČRG dne 30. 1. od 8 hod. 

Akce je určena pro studenty oktávy. 

___

Lyžařský kurz pro 1. ročník a kvintu

Studenti prvního ročníku a kvinty se vrátili z lyžařského výcviku, který probíhal od soboty 20. 1. do středy 24. 1. v italské Aprice. Nálada byla po celou dobu kurzu stejně dobrá jako italská kuchyně :-)

___

Druhé kolo Studentských prezidentských voleb

Na ČRG s.r.o. proběhlo 17.1.2018 druhé kolo Studentských prezidentských voleb. Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a seběvědomému občanství budoucích prvovoličů.

___

Ples oktávy

Oktáva Českého reálného gymnázia Vás srdečně zve na svůj maturitní ples, který se koná ve čtvrtek 11. ledna 2018 v DK Metropol v Českých Budějovicích.

Vstupenky je možné si zakoupit i na Vánočním jarmarku ČRG, který proběhne ve středu 20.prosince od 17 hodin v tělocvičně ČRG.

Oktáva ČRG děkuje všem sponzorům za jejich příspěvky a dary.

Sponzoři:

 • Hudební divadlo Karlín
 • Národní divadlo Praha
 • Jihočeské divadlo České Budějovice
 • Divadlo v Celetné Praha
 • Stavovské divadlo Praha
 • firma Hinton
 • firma Drink and Drive
 • rodiče oktavánů

Děkujeme, těšíme se na Vás.
Vaše oktáva

___

ČRG obdrželo certifikát Cambridge English Language Assessment

Zároveň blahopřejeme studentce 4. ročníku Barboře Winterové ke složení zkoušky FCE z anglického jazyka.

___

Prezentace fakulty rybářství a ochrany vod

Ve čtvrtek 4. 1. proběhla na ČRG prezentace JU v Českých Budějovicích, fakulty rybářství a ochrany vod. Studenti septimy, oktávy, 3. a 4. ročníku byli seznámeni s možnostmi studia na této fakultě.

Prezentaci vedl RNDr. Bořek Drozd, Ph.D., vedoucí laboratoře aplikované hydrobiologie. 

___

Výtěžek z jarmarku pro Dětské centrum

Výtěžek z Vánočního jarmarku činí 9330,- Kč a bude věnován Dětskému centru Jihočeského kraje ve Strakonicích.

___

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark ČRG se konal ve středu 20.12. od 17 hod v tělocvičně ČRG.

Budeme rádi, pokud si v hektické předvánoční době uděláte čas a strávíte s námi příjemný podvečer. Studenti si pro Vás připravili hudební a divadelní vystoupení, vyrobili mnoho dárkových předmětů, jejichž zakoupením podpoříte Dětské centrum Jihočeského kraje ve Strakonicích.

Děkujeme, těšíme se.

___

ČRG dokončila projekt
pro zkvalitnění výuky jazyků a přírodovědných předmětů

20. 12. dokončila naše škola dlouhodobý projekt, jehož cílem bylo zkvalitnění výuky zejména jazyků a přírodovědných předmětů. Došlo k modernizaci jedné z jazykových učeben, dokoupení mobilní notebookové učebny a studentských iPadů a byla kompletně zmodernizována i interní počítačová síť.

Více o projektu dozvíte zde... >

Název projektu: Obnova, modernizace a dovybavení ICT

Termín realizace: 3. 7. 2015 – 20.12. 2017

Výše podpory: 2 342 843,52 Kč

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřený na pořízení nového vybavení Českého reálného gymnázia ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Cílem projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti školy a vnitřní konektivity včetně připojení k internetu. V rámci projektu dojde také k úpravám venkovního prostranství a bude probíhat spolupráce s dalšími 5 školami a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na Českém reálném gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení – obnovení jazykové učebny a pořízení nových digitálních technologií k výuce přírodovědných předmětů. Vzdělávání na Českém reálném gymnáziu též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu.

Nové odborné učebny a vybavení pořizované v rámci projektu významně zkvalitní teoretickou i praktickou přípravu žáků a zvýší jejich motivaci ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Díky projektu bude naplněn specifický cíl Integrovaného regionálního operačního programu 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projekt je zaměřen na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a na získávání již zmíněných klíčových kompetencí.

Projekt bude mít pozitivní dopad i na učitele, kteří budou mít k dispozici moderní, funkční a bezpečné prostředí, což výrazně přispěje ke zlepšení a zvýšení atraktivity výuky. Výuka bude díky modernizaci objektu zásadním způsobem přiblížena potřebám trhu práce.

Výsledky projektu

V rámci projektu (ZV) jsou očekávány tyto změny, resp. výstupy:

- počítačová učebna k výuce přírodních věd

- jazyková učebna pro 15 žáků a 1 učitele

- zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

- pořízení kompenzační pomůcky (schodolez) pro zajištění bezbariérovosti

- úpravy zeleně a venkovního prostranství

___

Studentské volby

Studenti 2. ročníku uspořádali na naší škole studentské volby . Součástí tohoto projektu byla i návštěva besedy s jednotlivými kandidáty v pražském kině Světozor.

Dne 11. prosince jsme se vydali na výlet do hlavního města Prahy. Vyrazili jsme ráno z vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Po dvou hodinách cesty jsme započali naší prohlídku. Viděli jsme mnoho krás hlavního města, např. Stavovské divadlo, Prašnou bránu, Chrám sv. Mikuláše a také jsme si prohlédli Pražský hrad.

Po krátkém odpočinku jsme šli do bývalého kina Světozor, kde nás přivítalo 5 prezidentských kandidátů. Debatu bych zhodnotila slovy jednoho ze zúčastněných studentů: „Královsky se bavím."
Myslím si, že tento výlet nám všem rozšířil v mnoha ohledech vědomosti.

Kristýna Vlčková, 2.R

___

Dne 13. 12. se konaly studentské prezidentské volby. Hlasování na naší škole dopadlo následovně:

Jiří Drahoš – 73 hlasů
Michal Horáček – 21 hlasů
Miloš Zeman – 18 hlasů
Pavel Fischer 11 hlasů
Mirek Topolánek – 6 hlasů
Marek Hilšer – 5 hlasů
Jiří Hynek – 2 hlasy
Vratislav Kulhánek – 1 hlas
Petr Hannig – 1 hlas

___

Fotoreport z plesu 4.R v Českobudějovickém deníku

V sobotu 9. 12. 2017 proběhl v DK Metropol ples 4. ročníku ČRG, z něhož pořídila fotografka a redaktorka Českobudějovického deníku Radka Doležalová obrazovou reportáž s názvem Maturanti slavili plesem své sladké sny, kterou můžete zhlédnout zde.

___

Kroužek matematiky pokračuje i v roce 2018

___

Vánoční badmintonový turnaj

Opět po roce a to ve stejném dni - 21. 12. - se koná školní turnaj v badmintonu. Místem konání je badmintonová hala na Výstavišti. Turnaj je otevřený všem věkovým (výkonnostním) kategoriím. Co je potřeba učinit k přihlášení? Jednak si sehnat spoluhráče (přeci jen ve dnou se to lépe táhne) a pak se osobně přihlásit u profesora Zocha, který sdělí další důležité informace.

___

Passauer Christkindlmarkt

Jakou atmosféru má vánoční trh v bavorském Pasově, posoudí ve středu 6. prosince studenti prvního, druhého a třetího ročníku. Barokní perla obemknutá třemi řekami nabídne jistě kouzelnou scenérii a vůni bavorských adventních specialit.

___

Zájezd do Drážďan

Studenti kvinty a sexty se ve čtvrtek 7.12. vydají do německých Drážďan. Město označované jako polabská Florencie je nejen v předvánočním čase oblíbenou výletní destinací. Studenti navštíví např. světoznámou obrazovou galerii Zwinger, dále pak i proslulé vánoční trhy.

Největší společenskou událostí prosince, na níž každoročně dorazí okolo 2,5 milionu lidí, je od roku 1434 vánoční trh (Dresdner Striezelmarkt), pořádaný na Starém trhovém náměstí (Altmarkt). V jeho středu pokaždé stojí krušnohorská vánoční pyramida – největší na světě (14,62 metru). Jméno vánočního trhu je odvozeno od jeho hlavního produktu - Drážďanské štoly (Striezel). Ne náhodou je proto vrcholem trhu štolový festival, pro který je upečena obrovská štola, která je během festivalu rozprodána.

___

Debata s prezidentskými kandidáty

Studenti 2. ročníku se v úterý 11.12. zúčastní předvolební debaty s prezidentskými kandidáty. Debata se uskuteční v pražském kině Světozor od 13 do 14,30 hod. V dopoledních hodinách studenti navštíví Senát ČR.

___

Studentské prezidentské volby

České reálné gymnázium s.r.o. se zúčastní Studentských prezidentských voleb, jejichž první kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. prosince 2017. V případě, že se bude konat druhé kolo reálné volby, proběhne druhé kolo Studentských prezidentských voleb 16. a 17. ledna 2017. Organizace této akce se ujal druhý ročník a předsedou volební komise bude Ema Hrubešová.

___

Tradiční předvánoční Aquapulco

V úterý 19.12. se studenti primy, sekundy, tercie a kvarty zúčastní předvánočního zájezdu do Aquapulca. Jedná se o aquapark v Bad Schllerbachu (Rakousko), který se studenty nižšího gymnázia navštěvujeme již mnoho let. Mezi studenty je tento zájezd velmi oblíbený, vyřádí se na tobogánech a na chvíli si „odpočinou" od vánočních příprav.

___

Beseda s hercem Tomášem Drápelou

V pondělí 18.12. proběhne na ČRG beseda s hercem Tomášem Drápelou na téma Divadlo známé i neznámé. Beseda je určena pro studenty kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku.

___

Předvánoční filmový den

Studenti 2. ročníku připravili pro spolužáky vyššího stupně gymnázia filmový den. V úvodu akce vystoupí Martin Dobíšek, herec Jihočeského a Malého divadla, Janek Lesák, dramaturg a scénárista Malého divadla a Lukáš Slepička, herec Jihočeského divadla, kteří studentům přiblíží zákulisí divadelního prostředí. Poté bude následovat filmová část. Akce začíná v 8:15 hod v tělocvičně ČRG. Hlavními organizátorkami programu jsou A. Novotná a M. Brychová.

___

3. místo v okresním kole ve florbale pro ČRG

Naše dívky dosáhly velmi pěkného výsledku v okresním kole ve florbale, kdy s přehledem vyhrály svou skupinu. Následně si vybraly slabší chvíle a prohrály semifinálový zápas, aby si pak spravily chuť v posledním zápase o třetí místo. Gratulujeme!

Reprezentovaly: Janoušková K., Procházková, Trnková, Chromá D., Kadlecová, Hloušková, Zevlová, Mallátová, Kysnarová, Švehlová a Beránková.

Chlapeckému týmu se ve stejné soutěži již tolik nedařilo. Nepodařilo se mu postoupit ze skupiny, kde obsadil druhé místo.

___

Zájezd do Severní ItálieNa termín 15. 6.–24. 6. 2018 nabízíme zájezd do Severní Itálie pod vedením profesora Václava Kabíčka. 

Bližší informace naleznete zde >>

___

Severní Itálie 15.6.- 24.6. 2018 ... 7.500,- Kč

Záloha 1.000,- Kč do 12. 12. 2017

Cílem desetidenního výletu je poznat památky připomínající antickou a raně středověkou éru v severní Itálii.  Pro lepší pochopení vrcholného středověku je zařazen výlet do Benátek a San Marina, pro odlehčení pak zábavní park v Ravenně a výlet do Comacchia.

Program:

 1. den - Odjezd pátek v cca 22 - 23 hodin (bude ještě upřesněno).
 2. den - Sobota: Aquileia (římské město, UNESCO) + Punta Sabbioni s výletem na malebné ostrovy Burano a Torcello (někdejší srdce Benátek, UNESCO).
 3. den – volno u moře
 4. den - Ravenna historická (pozdně římské a raně křesťanské památky, UNESCO)
 5. den - Ravenna - zábavní park Mirabilandia – fakultativně – cca 20€
 6. den - trhy v Comacchiu
 7. den - Fakultativní výlet: San Marino - nejstarší stále existující republika světa a třetí nejmenší stát Evropy - 550,- Kč
 8. den - Volno u moře
 9. den - Odjezd z ubytování v sobotu ráno. Výlet lodí z Fusiny do Benátek (památky připomínající křížové výpravy, raný a vrcholný středověk a vrcholnou renesanci).
 10. den - Návrat domů v neděli ráno.

Cena zahrnuje: 7x ubytování v kompletně vybavených čtyřlůžkových bungalovech Tiziano (https://holidayvillageflorenz.com/), ložní prádlo, veškeré energie, dopravu, cestovní a zákonné pojištění.

Cena nezahrnuje: lodní výlety a benátský checkpoint (50€), fakultativní výlety, vstupy (cca 20 €), stravování, vstup do bazénu (cca 6 € na týden) a pobytovou taxu, pokud bude zavedena.

Strava: v bungalovech jsou kompletně vybavené kuchyňky (přímo v areálu je minimarket s potravinami), v případě zájmu lze dopředu zajistit polopenzi nebo večeři. Kontinentální snídaně 3 €, rozšířená (navíc sýr a šunka) 5 €, večeře 10 € (první a druhý chod, příloha, chléb, voda), pizza Margherita + voda 7 €

Přihlášky a informace o zájezdu dostanete u Václava Kabíčka.

___

Beseda s Jamesem Hillem

Studenti sexty a septimy se v úterý 21.11. zúčastní besedy s profesorem Jamesem Hillem. Akce proběhne na Britském centru JU v Českých Budějovicích.

You are invited to meet Jimmy and consult with him a wide range of issues such as healthy lifestyle, relationships, psychology, career, self presentation and job interviewing, etc ...

___

Okresní kolo ve florbale pro ročníky nar. 2004-2006

Dne 16. 11. se naši chlapci zúčastní v hale Meteoru florbalového turnaje. V úterý 21. 11. se pak naše dívky střetnou na stejném místě podobného klání. Přejme jim hodně štěstí a úspěchů.

___

Přednáška RNDr. Marie Jalovecké o klíšťatech

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je významným přenašečem nemocí ve střední Evropě. O klíšťatech, v rámci Týdne vědy a techniky, přišla studentům přednést RNDr. Marie Jalovecká z Parazitologického ústavu AV ČR.

___

Přednáška pro kroužek mikroskopování

Studenti se v rámci cvičení z přírodních věd a kroužku mikroskopování zúčastnili přednášky na téma ekosystém rybníků. Přednášku vedl doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. z Hydrobiologického ústavu AV ČR.

Děkujeme za návštěvu ČRG.

___

Turnaj v pIšQworkách

Okresní kolo turnaje v pIšQworkách proběhne v úterý 7.11. na Obchodní akademii v Českých Budějovicích.

Z ČRG postupují tyto týmy:

Gašpar Rusňák
Nela Ilinichová
Aleš Tondl
Johana Smržová
Kryštof Hloušek

___

Valentýna Hloušová
Pavel Dvořák
Vojtěch Vawrejn
Jiří Plch
Petr Klimeš

___

Tomáš Maxa
Jan Novák
Matěj Petrovič
Ondřej Pelcl
Barbora Šafelhoferová

___

Tomáš Valla
Markéta Mánková
Jakub Nedvěd
Jakub Hřídel
Kateřina Semanová

___

Týden vědy a techniky


Studenti sexty se v pondělí 6.11. zúčastní programu v rámci Týdne vědy a techniky. Navštíví přednášky na téma Meteorologické jevyJaká je současná česká společnost, dále se zúčastní workshopu s názvem Proč se v postsovětském prostoru nedaří demokracii?

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6.–12. listopadu 2017. Tentokrát se zaměří mimo jiné na potraviny pro budoucnost, lasery, medicínu, nanotechnologie a umělou inteligenci. Plánováno je více než 500 akcí.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

___

Halloweenský den na naší škole

___

Exkurze do Prahy

Dne 1. 11. 2017 se studenti septimy zúčastní exkurze do Prahy, kde je historickým centrem provede průvodce v německém jazyce. Informace si zjistí také z pracovního listu, kde jim průvodce připravil zapeklité otázky.

___

Den otevřených dveří - čtvrtek 9. 11. 2017

Rádi vás přivítáme na dni otevřených dveří naší školy. Vyzkoušíte si, jak a co u nás učíme, pohrajete si v chemické laboratoři a s mikroskopy. Ukážeme vám práci s interaktivními tabulemi a dotykovými monitory našich počítačů, s digitálními pomůckami systému PASCO pro výuku přírodních věd a navíc se i přiučíte něco z angličtiny v moderní jazykové učebně. Celý program DOD najdete na tomto PDF letáčku.

Jak se k nám dostanete?

Sídlíme na adrese Pražská 54a (vedle sídla hasičů, vchod je brankou ze stezky od Pražské ulice k výjezdu hasičů). Nejbližší autobusové zastávky jsou Strakonická - obchodní zóna, U Trojice (směr k centru) a Družba - IGY (směr od centra). Mapku najdete na mapy.cz (bod označuje branku do školy).

___

Okresní kolo v basketbale - 3. místo pro naše dívky

19. 10. se v hale Lokomotivy odehrálo okresní kolo v basketbale. Naše dívčí družstvo si z klání odneslo bronzové medaile! Ve značné omlazeném týmu hrála jednoznačně prim Michaela Brychová, která pomáhala svou kvalitou k bojovnému nasazení ostatním, převážně nezkušeným hráčkám (A. Janoušková, A. Novotná, A. Kamišová, N. Vašková, K. Nevěřilová, B. Šafelhoferová, K. Kalinová a A. Hotová). Děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

___

Kvalifikační turnaj ve frisbee

Dne 12. 10. se reprezentanti naší školy zúčastnili již tradiční Středoškolské ligy Ultimate Frisbee, kde dosáhli čtyř vítězství a dvou porážek, což jim zajistilo z celkových 16 družstev velmi solidní 7. místo. Na hřišti se vystřídali všichni i z důvodů nemalé fyzické náročnosti a tak mohli předvést plno hezkých akcí. Družstvo spolehlivě táhli Matěj Petrovič s Denisem Daňkem, stejně dobře jim sekundovali Matouš Novotný, Filip Novák, František Podlaha, Jan Bulan, Michaela Brychová, Alena Novotná a Eliška Míková.

___

Kroužek mikroskopování

Studenti ČRG mohou i v letošním školním roce navštěvovat kroužek mikroskopování, který probíhá každou středu. Zájemci se mohou hlásit u p. Němce.___

Filozofický seminář v projektu Číst Havla

Studenti filozofického semináře se úspěšně účastní projektu Knihovny Václava Havla, který se jmenuje Číst Havla. Za splnění prvních dvou úkolů Továrna Dobra a Dopis Husákovi dostali speciální ocenění ve formě knihy Hele, Havel! Autoři projektu především ocenili skvělou týmovou práci.

V plnění úkolů budou studenti i nadále pokračovat a pokusí se vyhrát pro naši školní knihovnu speciální knihovničku textů Václava Havla a textů s ním úzce souvisejících.

___

Výstava hub

Studenti semináře CPV (septima, oktáva, 3. a 4. roč.) navštívili ve středu 4.10. již tradiční výstavu hub v Jihočeském muzeu.

___

Divadlo v anglickém jazyce

Naši studenti sexty a druhého ročníku navštíví ve středu 11.10. anglicko-české divadelní představení Peter Black 3 (profesionální divadlo Divadelní Centrum). Tato atraktivní činohra je koncipována jako inscenovaná učební pomůcka a je doplněna učebními materiály, které budou studenti před i po představení zpracovávat v hodinách angličtiny.

___

Naše studentka Alice Anderlová mistryní světa v karate

Studentka kvinty Alice Anderlová se v italském Trevisu stala mistryní světa v karate v kategorii juniorek kumite týmů. Blahopřejeme k svělému úspěchu.

___

Divadelní představení v německém jazyce

Tercie navštíví v úterý 10. října představení GALLI THEATER z Mnichova, které každoročně na pozvání Goethe centra JU přijíždí do Českých Budějovic. V němčině zhlédneme představení Ali Baba a 40 loupežníků. Jedná se o tzv. Mitmachtheater, kdy se z diváků stávají zároveň herci

___

Úspěch našich studentů v okresním kole v přespolním běhu

V úterý 26. 9. 2017 se naši vybraní studenti zúčastnili ve Stromovce okresního kola v přespolním běhu družstev. Vynikajícího výsledku dosáhla mladší děvčata, která se umístila na druhém místě. Gratulujeme proto všem těmto reprezentantkám: Barboře Hejnové, Sáře Bryxové, Tereze Bendové, Kateřině Švehlové, Agátě Beránkové a Lauře Zevlové. V kategorii starších dívek jsme dosáhli rovněž pěkného 5. místa, ke kterému nejvíce přispěla v cíli první Natálie Völfflová. Nicméně ani další členky družstva odvedly velmi dobrý výkon (Veronika Jungvirtová, Michaela Brychová, Bicková Barbora, Evelína Hyková a Eliška Strádová). A na závěr v kategorii starších chlapců se naše družstvo ( František Podlaha, Matěj Votruba, Jan Bulan, Josef Falta, Ondřej Gažík a Daniel Benda) umístilo na solidním 6. místě. Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

___

Výchovné poradenství

Novým výchovným poradcem je od 1. září 2017 Mgr. Klára Svobodová. Veškeré informace týkající se této činnosti včetně aktuálních informací o studiu na vysokých školách naleznou studenti na stránkách školy v sekci Pro studenty.

___

Oktáva a 4. ročník vyrazí na literární exkurzi po Praze

V pondělí 2. 10. se třídy oktáva a 4. ročník zúčastní tradiční poslední literární exkurze v Praze. Vydáme se po stopách umění a života lidí v 1. polovině 20. století, navštívíme Muzeum F. Kafky a večer zhlédneme představení Růže pro Algernon v Divadle v Celetné.

___

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků jsme v letošním školním roce prožili s originálním programem přímo u nás na ČRG. Studenti sexty, septimy, oktávy a 4. ročníku si připravili tematický program v podobě stanovišť pro studenty primy, sekundy, tercie a kvarty. Obsah jednotlivých stanovišť nesouvisel pouze s jazyky vyučovanými na ČRG tj. němčinou a angličtinou, ale i s dalšími světovými jazyky.

ČRG děkuje Goethe Centru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za poskytnutí cen do soutěží.

Ukázky jednotlivých stanovišť: zeměpisné kvízy, kulturní hrnec, hudební dílny, pexequintet, televizní studio apod.

Akce proběhla v úterý 26. 9. od 8 hod.

___

Kroužek matematiky pro žáky ZŠ na našem gymnáziu

Přihlášku si stáhněte zde.

Chodíte na základní školu a baví vás matematika? Rádi byste se připravili na studium na gymnáziu? Přihlašte se na náš matematický kroužek pod vedením zkušených učitelů - je zdarma!

Letáček jako PDF si můžete také stáhnout tady.

___

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví si třetí zářijový týden připomněli studenti sekundy a tercie. Díky pracovníkům Národního památkového ústavu se vydali poznávat gotické a renesanční památky v Českých Budějovicích. Zatímco studenti sekundy využili vzdělávací program nazvaný „Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické", terciáni za pomoci pracovních listů podrobněji poznali „Renesanci pod Černou věží".

___

Festival Voda, moře, oceány

Studenti tercie a kvarty se ve středu 13. 9. zúčastní projekce filmu s názvem Je s námi konec? (Before the Flood). Akce se koná od 8 hod v kině Kotva.

___

Nabídka školního zájezdu do Edinburgu

Vážení rodiče, milí studenti,

obracíme se na Vás s nabídkou školního zájezdu do Edinburghu.

Zájezd se uskuteční v termínu 7. 6.-15. 6. 2018. Nabídka je určena studentům tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, 1. 2. a 3. ročníku. Předpokládaná cena zájezdu činí 13 630,- Kč. Zálohu ve výši 3000,- Kč je nutné uhradit do 30.9.
Zájemci, hlaste se u prof. Polenské (kabinet v přízemí, č. dv. 121) do 18.9.

Program najdete zde v soubrou PDF.

Naši studenti navštívili Skotsko již v roce 2006, jejich zkušenosti a zážitky si můžete přečíst zde.

___

Příprava na Cambridgské zkoušky

Zájemci o přípravu na  zkoušky z anglického jazyka YLE, KET, PET, FCE se mají přihlásit u prof. Polenské (kabinet v přízemí, č.dv. 121) a to do 20.9. 

___

Studenti ČRG úspěšní u zkoušek z AJ

V loňském školním roce složili mnozí studenti ČRG zkoušky z anglického jazyka:

17 studentů kvarty složilo zkoušky KET
3 studenti septimy a 1 student sexty zkoušky PET
12 studentů z primy, sekundy, tercie zkoušky YLE
Studenti oktávy Adam Brisuda, Petra Kozojedová, Natálie Vtelenská a Zuzana Žahourková úspěšně složili zkoušku FCE.

Všem studentům blahopřejeme.

Příprava studentů na zkoušky YLE, KET, PET a FCE bude probíhat i v letošním školním roce.

___

Školní rok 2017/2018

Bezstarostná doba prázdnin je již bohužel minulostí a začíná nový školní rok. Na Českém reálném gymnáziu bude v letošním školním roce studovat 285 studentů, ve svých řadách přivítáme 28 nových studentů primy a 27 studentů 1. ročníku, na které se již velmi těšíme.

Nováčka ve svém týmu má i pedagogický sbor. Český jazyk bude vyučovat Mgr. Zuzana Chánová, staronovým vyučujícím matematiky a fyziky je Mgr. Jaroslav Kala, který již na ČRG působil předešlé dva roky externě a nyní se stává stálým členem sboru. Z celkového počtu 26 vyučujících působí na ČRG více než 15 let 14 vyučujících, kteří se o své zkušenosti dělí se svými mladšími kolegy.

V žádostech o dotace z EU jsme byli velmi úspěšní a v nastávajícím školním roce začneme s realizací 3 projektů, které našemu gymnáziu přinesou vybavení a zařízení v hodnotě 12 mil. Kč. Jedná se mimo jiné o novou jazykovou laboratoř, tabletovou a notebookovou učebnu. Součástí projektu bude i přístavba nových učeben, která proběhne v červnu, červenci a srpnu 2018.

I nadále budeme pořádat sportovní kurzy, přednášky se zajímavými osobnostmi, kulturní a vzdělávací programy. Navštívíme divadelní představení, zeměpisné programy, výstavy a workshopy. V prosinci proběhne tradiční Vánoční jarmark.

Studenti Magda Vališová (sexta) a Luděk Němec (septima) budou rozvíjet své jazykové znalosti a stráví letošní školní rok studiem v USA a Německu.

ČRG přeje v novém školním roce všem svým studentům mnoho studijních a osobních úspěchů.

___

Rozmístění učeben pro školní rok 2017/2018

___

Zahájení školního roku 2017/2018 – informace

V pondělí 4. září 2017 v 8 hodin bude na ČRG zahájen školní rok pro studenty všech tříd.

Nové umístění učeben bude zveřejněno na vstupní nástěnce.

V pondělí proběhnou ve všech třídách úvodní třídnické hodiny, studenti budou seznámeni s organizací školního roku a studiem na ČRG. Předpokládaná doba ukončení je v 9 hodin.

Ve škole přivítáme i nové studenty primy a 1. ročníku. Třídním učitelem primy je Mgr. Jaroslav Kala a třídním učitelem 1. ročníku je Mgr. Lukáš Zoch. Učebna primy se nachází v 1. patře č. dv. 214 a učebna 1. ročníku je také v 1. patře č. dv. 203.

První den se noví studenti od třídních učitelů dozvědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, systému Bakaláři, stravování ve školní jídelně a obdrží učebnice. Dále se seznámí s prostory školy, primáni navštíví společně s třídním učitelem i školní jídelnu. Požadavky na sešity obdrží studenti od vyučujících jednotlivých předmětů. Pokud chtějí rodiče primánů doprovodit své děti, jsou samozřejmě vítáni. Předpokládaná doba ukončení je v 10:30 hod.

Od úterý 5. 9. 2017 bude na ČRG zahájena výuka podle stálého rozvrhu hodin, který je uveden v Bakalářích.

Studenti 2. ročníku absolvují od úterý 5. 9. do pátku 8. 9. 2017 vodácký kurz, bližší informace obdrží 4. 9. od své třídní učitelky.

Pro studenty primy a 1. ročníku je připraven od pondělí 11. 9. do pátku 15. 9. 2017 adaptační sportovně zážitkový kurz. 

RNDr. Alois Bohůnek, ředitel ČRG

___

Adaptační sportovně zážitkový kurz pro primu a 1. ročník
(informace pro rodiče)

Vážení rodiče,

Vaše dcera/Váš syn se zúčastní adaptačního kurzu v Jaroměři, který by měl sloužit k seznámení se s novými spolužáky a to formou sportovních a zážitkových aktivit (hry, lukostřelba, lanové překážky atd.).

Program zajišťuje sportovní klub pohybových aktivit, zastoupený Ivanem Ivančo.

Termín: 11. 9.–15. 9. 2017

Místo konání: Novohradské hory v objektu LDT Jaroměř

Cena: 1600 Kč (zahrnuje: dopravu, ubytování, plnou penzi, lůžkoviny, instruktory)

Platba: záloha 200 Kč p. Zoch, Kala (v hotovosti 5. 9. 2017), 1400 Kč na účet školy (84501231/0100) do 8. 9. 2017

Nakládání zavazadel: 11. 9. 2017 v 10.00 hod. ČRG (u zadního vchodu k hasičům)

Příjezd: tamtéž 15. 9. 2017 ve 11.00 hod.

Nezapomeňte: léky (pokud pravidelně užíváte), kartu zdravotní pojišťovny, dostatek oblečení do přírody (mikiny, trička, kalhoty, kraťasy, tepláky), vhodnou obuv, přezůvky, sandály, pláštěnku, hygienické potřeby, batůžek

Jedná se o školní akci, je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje či jiné psychotropní látky.

Případné dotazy směřujte na p. Pytlovou Zdeňku, tel. 728 232 490

___

Kyberšikana. Foto www.tyden.cz
Školení učitelů – Kyberkriminalita

Učitelé ČRG se ve čtvrtek 31. 8. zúčastní semináře na téma Kyberkriminalita (formy kyberšikany, rizika sociálních sítí, ochrana soukromí atd.).

Lektorem semináře je Ing. Petr Šmíd, DiS.