Informační odpoledne pro rodiče
ve středu 19. 4. 2017

Ve středu 19. 4. 2017 proběhne od 16:00 do 19:00 informační odpoledne pro rodiče.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Školní a mimoškolní aktivity

Plán akcí na ČRG s.Ro. ve školním roce 2016/2017

 

1. Vzdělávací

Matematická olympiáda

Bá, Hř, Šv

Olympiáda v Nj

Bv, Ča

Zeměpisná olympiáda

Fp

Dějepisná olympiáda

Kb

Biologická olympiáda

Pythagoriáda

Bá, Hř

Klokan

Bá, Hř

Genius Logikus

Hř, Šv

Anižší gymnáziumličtinář roku

Fe

                                                                                                                                    

2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity

Besedy s významnými osobnostmi

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

průběžně

Bv, Ča

Cambridge zk.

nižší gymnázium

jaro

Po

Anižší gymnáziumlické div.přestavení

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

říjen, jaro

Fe

Spolupráce s Britským centrem

 

 

Po, Vl, Fe

Divadlo V.Marčíka

I, II, V, VI

říjen

Py

Besedy na téma sociálně patologické jevy

 

 

Py

Krajský soud

V, VI, 2.R, 3.R

 

Py

Ústav pro neslyšící

3.R, VII

 

Py

JOB Interview

vyšší gymnázium

listopad

Py

Den jazyků

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

26.9.

Bv, Ča, Br, Po

Jazykové workshopy Goethe centrum a JU

 

celoročně

Ča, Br

Informační servis na www

I-VIII

celoročně

Vl

Prezentace studentů na www

I-VIII

celoročně

Vl

Divadelní představení

II

 

No

Historický kroužek

 

 

Kb

Dny evropského dědictví

 

září

Kb

Mezinárodní den památek

 

duben

Kb

Českobudějovický archiv

HS

únor

Kb

Dějiny regionu

Hs

duben

Kb

Planetárium

I

listopad

Fp

Exkurze do Jč.podniků

III, IV

květen

Fp

Zeměpisné pořady – Pohodáři

nižší gymnázium+vyšší gymnázium

březen

Fp

Návštěva ekologického centra

nižší gymnázium

květen

Fp

Mezinárodní festival Voda, moře, oceány

nižší gymnázium

září

Fp

Terénní měření

1.R, V

listopad

Fp

Výstava hub

2.R, VI

září

Kř, Ně, Fp

Výstava orchideí

1.R, CPV, V

březen

Kř, Ně, Fp

Výstava Indonésie

3.R, VII

podzim

Kroužek mikroskopování

I-IV

 

Veletrh vysokoškolského vzdělávání

listopad, leden

 

Kroužek digitální fotografie

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

průběžně

Fl

Počítačová poradna pro studenty

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

průběžně

Fl

Kroužek programování

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

průběžně

Fl

Poslechový hudební kroužek

nižší gymnázium, vyšší gymnázium

průběžně

Fl

Workshopy, tech.muzeum

1.R, 2.R

leden

Pe, Kl

Studentské volby

vyšší gymnázium

září, říjen

Sb

Noc s Andersenem

IV

 

Sb

Spolupráce s Domem umění

nižší gymnázium

 

Ti

DOD

 

listopad, leden, únor

Bo, Ka

Schůzky rodičů

všichni

září, listopad, březen

Bo

 

3. Sportovní aktivity

LVVZ Itálie

 1.R, V,

leden

Py, Bá, Zo, Ně

LVVZ

II

březen

Py, Zo, Ně

Cyklistický kurz

3.R, VII

květen

Py, Zo, Ně

Vodácký kurz

VI, 2.R

květen

Py, Ně , Zo

Sportovně zážitkový kurz

1r, I

září

Py, Kb, Zo

Sportovní kurz Chorvatsko

III, další

červen

 

Futsalová středoškolská liga

 

 

Zo

Středoškolská liga ve frisbee

 

 

Zo

Turnaj badminton

 

prosinec

Zo

Turnaj ve florbale

 

prosinec

Ne

Středoškolské hry basketbal, volejbal, sálová kopaná, softbal, florbal

 

 

Py, Zo

Plavecká štafeta měst

 

 

Py, Zo

Sportovní dny

 

prosinec, kvě

Py, Zo

Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách

 

 

Py, Zo

Aquapulco

I, II, III, IV

prosinec

Bá, Bv, Sb, Ne

4. Zájezdy

Malta

jazykový kurz

jaro

Po, Hř, Kb

Osvětim, Krakov

IV +V

jaro

Ka, Kp, Sb

Itálie nebo Norsko

podle zájmu

červen

Kb, Po, Bh

Itálie nebo Norsko

podle zájmu

červen

Kř, Fp

Interaktivní vesmír

 

podzim

Fp

5. Třídní

Krušné hory, Drážďany

V, VII

prosinec

Bv, Bá, Po

Vídeň

vyšší gymnázium

březen, duben

Br, Ča

Praha literární exkurze

4.R, VIII

říjen, odpoledne

No

Praha Senát, PS, Žid.město, Bot.zahrada

1.R, V, VII

podzim

Py, Sb, No

Praha Zoo,

2.R, II, VI

květen

Ně, Kř, Fp

Praha Žid město, muz.holokaustu, synag.

3.R+VII

duben

Py, Kp, Kb

Praha botanická zahrada

1.R

květen

Ně, Kř¨

Praha KPGM

VII, 3.R

20.10.

BV, Bá

Salzburg

II, III

květen

Br, Ča

Po stopách Rožmberků (Třeboň, ČK)

III

říjen, listopad

Kb

Kutná Hora

II, V, VI

duben

Ti, Kp, Kb

Tábor Husitské muzeum1

 

březen

Kb

Linec muzeum budoucnosti

1, 2, 3, V

červen

Šv, Hř, Bv

Elektrárna Lipno

VI, 2.R, V

září, říjen

Šv, Hř, Pe¨

Techmánia Plzeň

I, II, III, IV, V, 1

říjen, červen

Šv, Hř, Pe

Třídní výlet

V

červen

Bv, Bá

Třídní výlet

2.R

červen

Bh

Třídní výlet

VII

červen

Po

Třídní výlet

III

červen

Ča

 

Bv,Ča,Br,Po