Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se budou na našem gymnáziu konat ve čtvrtek 9. 11. 2017 a ve středu 17. 1. 2018. Těšíme se na vás!

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Aktuálně

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků prožijeme v letošním školním roce s originálním programem přímo u nás na ČRG. Studenti sexty, septimy, oktávy a 4. ročníku si připravili tematický program v podobě stanovišť pro studenty primy, sekundy, tercie a kvarty. Obsah jednotlivých stanovišť nesouvisí pouze s jazyky vyučovanými na ČRG tj. němčinou a angličtinou, ale i s dalšími světovými jazyky.

Ukázky jednotlivých stanovišť: zeměpisné kvízy, kulturní hrnec, hudební dílny, pexequintet, televizní studio apod.

Akce proběhne v úterý 26. 9. od 8 hod.

___

Kroužek matematiky pro žáky ZŠ na našem gymnáziu

Chodíte na základní školu a baví vás matematika? Rádi byste se připravili na studium na gymnáziu? Přihlašte se na náš matematický kroužek pod vedením zkušených učitelů - je zdarma!

Letáček jako PDF si můžete stáhnout tady.

Přihlášku najdete na této stránce nebo si ji stáhněte zde (je ve formátu RTF, který lze přečíst jakýmkoli textovým editorem). 

___

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví si třetí zářijový týden připomněli studenti sekundy a tercie. Díky pracovníkům Národního památkového ústavu se vydali poznávat gotické a renesanční památky v Českých Budějovicích. Zatímco studenti sekundy využili vzdělávací program nazvaný „Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické", terciáni za pomoci pracovních listů podrobněji poznali „Renesanci pod Černou věží".

___

Změna termínu - zájezd do Edinburghu

Vzdělávací zájezd do Edinburghu proběhne v termínu od 26.5. do 4.6. 2018. Ke změně dochází v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami na ČRG.

___

Festival Voda, moře, oceány

Studenti tercie a kvarty se ve středu 13. 9. zúčastní projekce filmu s názvem Je s námi konec? (Before the Flood). Akce se koná od 8 hod v kině Kotva.

___

Nabídka školního zájezdu do Edinburgu

Vážení rodiče, milí studenti,

obracíme se na Vás s nabídkou školního zájezdu do Edinburghu. Zájezd se uskuteční v termínu 26.5. - 4. 6. 2018. Nabídka je určena studentům tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, 1. 2. a 3. ročníku. Předpokládaná cena zájezdu činí 13 630,- Kč. Zálohu ve výši 3000,- Kč je nutné uhradit do 30.9.
Zájemci, hlaste se u prof. Polenské (kabinet v přízemí, č. dv. 121) do 18.9.

Program najdete zde v soubrou PDF.

___

Příprava na Cambridgské zkoušky

Zájemci o přípravu na  zkoušky z anglického jazyka YLE, KET, PET, FCE se mají přihlásit u prof. Polenské (kabinet v přízemí, č.dv. 121) a to do 20.9. 

___

Studenti ČRG úspěšní u zkoušek z AJ

V loňském školním roce složili mnozí studenti ČRG zkoušky z anglického jazyka:

17 studentů kvarty složilo zkoušky KET
3 studenti septimy a 1 student sexty zkoušky PET
12 studentů z primy, sekundy, tercie zkoušky YLE
Studenti oktávy Adam Brisuda, Petra Kozojedová, Natálie Vtelenská a Zuzana Žahourková úspěšně složili zkoušku FCE.

Všem studentům blahopřejeme.

Příprava studentů na zkoušky YLE, KET, PET a FCE bude probíhat i v letošním školním roce.

___

Školní rok 2017/2018

Bezstarostná doba prázdnin je již bohužel minulostí a začíná nový školní rok. Na Českém reálném gymnáziu bude v letošním školním roce studovat 285 studentů, ve svých řadách přivítáme 28 nových studentů primy a 27 studentů 1. ročníku, na které se již velmi těšíme.

Nováčka ve svém týmu má i pedagogický sbor. Český jazyk bude vyučovat Mgr. Zuzana Chánová, staronovým vyučujícím matematiky a fyziky je Mgr. Jaroslav Kala, který již na ČRG působil předešlé dva roky externě a nyní se stává stálým členem sboru. Z celkového počtu 26 vyučujících působí na ČRG více než 15 let 14 vyučujících, kteří se o své zkušenosti dělí se svými mladšími kolegy.

V žádostech o dotace z EU jsme byli velmi úspěšní a v nastávajícím školním roce začneme s realizací 3 projektů, které našemu gymnáziu přinesou vybavení a zařízení v hodnotě 12 mil. Kč. Jedná se mimo jiné o novou jazykovou laboratoř, tabletovou a notebookovou učebnu. Součástí projektu bude i přístavba nových učeben, která proběhne v červnu, červenci a srpnu 2018.

I nadále budeme pořádat sportovní kurzy, přednášky se zajímavými osobnostmi, kulturní a vzdělávací programy. Navštívíme divadelní představení, zeměpisné programy, výstavy a workshopy. V prosinci proběhne tradiční Vánoční jarmark.

Studenti Magda Vališová (sexta) a Luděk Němec (septima) budou rozvíjet své jazykové znalosti a stráví letošní školní rok studiem v USA a Německu.

ČRG přeje v novém školním roce všem svým studentům mnoho studijních a osobních úspěchů.

___

Rozmístění učeben pro školní rok 2017/2018

___

Zahájení školního roku 2017/2018 – informace

V pondělí 4. září 2017 v 8 hodin bude na ČRG zahájen školní rok pro studenty všech tříd.

Nové umístění učeben bude zveřejněno na vstupní nástěnce.

V pondělí proběhnou ve všech třídách úvodní třídnické hodiny, studenti budou seznámeni s organizací školního roku a studiem na ČRG. Předpokládaná doba ukončení je v 9 hodin.

Ve škole přivítáme i nové studenty primy a 1. ročníku. Třídním učitelem primy je Mgr. Jaroslav Kala a třídním učitelem 1. ročníku je Mgr. Lukáš Zoch. Učebna primy se nachází v 1. patře č. dv. 214 a učebna 1. ročníku je také v 1. patře č. dv. 203.

První den se noví studenti od třídních učitelů dozvědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, systému Bakaláři, stravování ve školní jídelně a obdrží učebnice. Dále se seznámí s prostory školy, primáni navštíví společně s třídním učitelem i školní jídelnu. Požadavky na sešity obdrží studenti od vyučujících jednotlivých předmětů. Pokud chtějí rodiče primánů doprovodit své děti, jsou samozřejmě vítáni. Předpokládaná doba ukončení je v 10:30 hod.

Od úterý 5. 9. 2017 bude na ČRG zahájena výuka podle stálého rozvrhu hodin, který je uveden v Bakalářích.

Studenti 2. ročníku absolvují od úterý 5. 9. do pátku 8. 9. 2017 vodácký kurz, bližší informace obdrží 4. 9. od své třídní učitelky.

Pro studenty primy a 1. ročníku je připraven od pondělí 11. 9. do pátku 15. 9. 2017 adaptační sportovně zážitkový kurz. 

RNDr. Alois Bohůnek, ředitel ČRG

___

Adaptační sportovně zážitkový kurz pro primu a 1. ročník
(informace pro rodiče)

Vážení rodiče,

Vaše dcera/Váš syn se zúčastní adaptačního kurzu v Jaroměři, který by měl sloužit k seznámení se s novými spolužáky a to formou sportovních a zážitkových aktivit (hry, lukostřelba, lanové překážky atd.).

Program zajišťuje sportovní klub pohybových aktivit, zastoupený Ivanem Ivančo.

Termín: 11. 9.–15. 9. 2017

Místo konání: Novohradské hory v objektu LDT Jaroměř

Cena: 1600 Kč (zahrnuje: dopravu, ubytování, plnou penzi, lůžkoviny, instruktory)

Platba: záloha 200 Kč p. Zoch, Kala (v hotovosti 5. 9. 2017), 1400 Kč na účet školy (84501231/0100) do 8. 9. 2017

Nakládání zavazadel: 11. 9. 2017 v 10.00 hod. ČRG (u zadního vchodu k hasičům)

Příjezd: tamtéž 15. 9. 2017 ve 11.00 hod.

Nezapomeňte: léky (pokud pravidelně užíváte), kartu zdravotní pojišťovny, dostatek oblečení do přírody (mikiny, trička, kalhoty, kraťasy, tepláky), vhodnou obuv, přezůvky, sandály, pláštěnku, hygienické potřeby, batůžek

Jedná se o školní akci, je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje či jiné psychotropní látky.

Případné dotazy směřujte na p. Pytlovou Zdeňku, tel. 728 232 490

___

Kyberšikana. Foto www.tyden.cz
Školení učitelů – Kyberkriminalita

Učitelé ČRG se ve čtvrtek 31. 8. zúčastní semináře na téma Kyberkriminalita (formy kyberšikany, rizika sociálních sítí, ochrana soukromí atd.).

Lektorem semináře je Ing. Petr Šmíd, DiS.