Informační odpoledne pro rodiče
ve středu 19. 4. 2017

Ve středu 19. 4. 2017 proběhne od 16:00 do 19:00 informační odpoledne pro rodiče.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete stáhnout zde. Dostupné formáty jsou XLS, který můžete otevřít pomocí programů Microsoft Excel nebo OpenOffice.org Calc, a PDF, který lze upravovat v programu Adobe Reader.

V letošních přihláškách je možnost zapsat dvě školy, máme proto pro vás jak verzi, kde je naše škola zapsána na prvním místě, tak verzi, kde je na druhém, a to pro oba běhy gymnázia.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro studium na ČRG s. r. o. potřeba.

Přihláška pro studium na čtyřletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF

Přihláška pro studium na osmiletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF

___

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

 1. Přijímací řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb.
 2. České reálné gymnázium s.r.o. bude pro školní rok 2017/2018 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky.
 3. Přihlášky ke studiu žáci podávají do 1.3.2017 na předepsaných tiskopisech .
 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanoví do konce září 2016.
  • Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá
  • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky min.60%
  • Hodnocení z předchozího vzdělávání
 5. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazečů.
 6. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce uchazeč obdrží do 20.3.2016.
 7. Hodnocení výsledků pro 4-leté studium 79-41-K/41
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 30
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 30
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 35. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení v 8. a 9. třídě samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítají 2 body. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítají 4 body.
  • maximum bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti je 5 bodů
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 25 bodů.
 8. Hodnocení výsledků pro 8-leté studium 79-41-K/81
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 30
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 30
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 40. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení ve 4. a 5. třídě samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítá 8 bodů. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítá 16 bodů.
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 40 bodů
 9. 29. dubna budou na tomto místě zveřejněny výsledky
 10. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů,  je uchazeč nebo zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu ČRG s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a smlouvy o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ČRG s.r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 11. Pokud budou po 1.kole přijímacího řízení na ČRG s.r.o. volná místa pro studium ve školním roce 2017/2018, bude vyhlášeno 2.kolo.

RNDr. Alois Bohůnek
ředitel ČRG s. r. o.

___

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně:

1. termín:

12. dubna 2017 pro čtyřletý obor
18. dubna 2017 pro osmiletý obor

2. termín:

19. dubna 2017 pro čtyřletý obor
20. dubna 2017 pro osmiletý obor

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.line</b>

Školné pro školní rok 2016/2017

Prima, sekunda / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2016 3000 Kč
Do 31. 10. 2016 3000 Kč
Do 31. 1. 2017 3000 Kč
Do 31. 3. 2017 3000 Kč

Tercie, kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2016 2750 Kč
Do 31. 10. 2016 2750 Kč
Do 31. 1. 2017 2750 Kč
Do 31. 3. 2017 2750 Kč

Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium – vyšší stupeň

Do 31. 8. 2016 4500 Kč
Do 31. 10. 2016 4500 Kč
Do 31. 1. 2017 4500 Kč
Do 31. 3. 2017 4500 Kč

 

Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí.

Po dobu studia se platí školné ve stálé výši.