Informační odpoledne pro rodiče
ve středu 19. 4. 2017

Ve středu 19. 4. 2017 proběhne od 16:00 do 19:00 informační odpoledne pro rodiče.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

___

8-leté gymnázium 79-41-K/81

Uchazeči, kteří budou přijati, pokud do 10 pracovních dnů na ČRG odevzdají zápisový lístek a vyplněné smlouvy o studiu

kód body - známky  body - ČJ body - M body celkem
819 40 25,8 22,8 88,6
838 40 22,2 24 86,2
801 40 22,2 22,2 84,4
802 40 20,4 24 84,4
844 40 23,4 21 84,4
804 40 21 21,6 82,6
826 40 22,8 19,8 82,6
834 40 19,8 22,2 82
821 40 19,8 21,6 81,4
807 40 18 22,8 80,8
809 40 18,6 22,2 80,8
850 40 19,2 21 80,2
825 40 21 18,6 79,6
839 40 19,2 20,4 79,6
815 40 19,2 19,8 79
824 40 15 24 79
846 40 18 21 79
814 40 19,8 18,6 78,4
843 40 19,2 18,6 77,8
810 40 23,4 13,8 77,2
836 40 18,6 16,8 75,4
832 40 15,6 18,6 74,2
813 40 16,8 17,4 74,2
828 40 14,4 18,6 73
849 40 20,4 12,6 73
833 40 13,8 18 71,8
808 32 19,2 20,4 71,6
845 32 22.1 16,2 70,4
817 40 14,4 14,4 68,8
831 24 18 26,4 68,4
829 40 18 9,6 67,6
853 40 14,4 12,6 67
827 32 13,2 21 66,2
841 40 17,4 6 63,4
806 40 9 13,8 62,8

Uchazeči, kteří budou přijati,
pokud některý z přijatých uchazečů místo neobsadí

kód body - známky  body - ČJ body - M body celkem
840 32 13,8 13,8 59,6
805 32 12,6 13,8 58,4
835 24 10,2 17,4 51,6
812 32 10,8 7,8 50,6
816 24 10,8 15 49,8
842 24 13,1 11,4 48,5
803 8 17,4 16,2 41,6

Uchazeči, kteří nebyli přijati,
protože nedosáhli požadovaný minimální počet bodů

kód body - známky  body - ČJ body - M body celkem
852 0 16,8 22,8 39,6
851 16 11,4 12 39,4
847 16 9 12 37
848 16 6,6 11,4 34
837 8 9 9 26
820 0 12,6 13,2 25,8
811 0 10,2 15 25,2
818 0 9 15,6 24,6
830 0 13,8 8,4 22,2
822 16 16

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.line</b>

4-leté gymnázium 79-41-K/41

Uchazeči, kteří budou přijati, pokud do 10 pracovních dnů na ČRG odevzdají zápisový lístek a vyplněné smlouvy o studiu

kód body - známky  body - ČJ body - M body celkem
411 35 28,2 28,8 92
401 35 28,8 27 90,8
424 35 26,4 28,2 89,6
409 35 24 28,2 87,2
415 35 21 21,6 77,6
413 25 21,6 18 64,6
404 19 21,6 19,8 60,4
416 21 18 21 60
420 17 21,6 21 59,6
414 29 19,8 9,6 58,4
418 9 24 20,4 53,4
417 17 18 14,4 49,4
412 0 23,4 21 44,4
408 11 18,6 13,8 43,4
423 0 18 19,8 37,8
421 1 18,6 18 37,6
403 0 18 18,6 36,6
402 0 21,6 13,8 35,4
410 1 24,6 9,6 35,2
426 0 22,8 11,4 34,2
405 0 21,6 12 33,6
422 0 15,6 15,6 31,2
407 1 18,6 10,8 30,4
419 1 18 10,2 29,2

Uchazeči, kteří přijimací zkoušky nekonali

kód body - známky  body - ČJ body - M body celkem
425 1 1
406 0 0

___

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete stáhnout zde. Dostupné formáty jsou XLS, který můžete otevřít pomocí programů Microsoft Excel nebo OpenOffice.org Calc, a PDF, který lze upravovat v programu Adobe Reader.

V letošních přihláškách je možnost zapsat dvě školy, máme proto pro vás jak verzi, kde je naše škola zapsána na prvním místě, tak verzi, kde je na druhém, a to pro oba běhy gymnázia.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro studium na ČRG s. r. o. potřeba.

Přihláška pro studium na čtyřletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF

Přihláška pro studium na osmiletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: XLSX / PDF

___

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

 1. Přijímací řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb.
 2. České reálné gymnázium s.r.o. bude pro školní rok 2017/2018 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky.
 3. Přihlášky ke studiu žáci podávají do 1.3.2017 na předepsaných tiskopisech .
 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanoví do konce září 2016.
  • Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá
  • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky min.60%
  • Hodnocení z předchozího vzdělávání
 5. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazečů.
 6. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce uchazeč obdrží do 20.3.2016.
 7. Hodnocení výsledků pro 4-leté studium 79-41-K/41
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 30
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 30
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 35. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení v 8. a 9. třídě samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítají 2 body. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítají 4 body.
  • maximum bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti je 5 bodů
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 25 bodů.
 8. Hodnocení výsledků pro 8-leté studium 79-41-K/81
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 30
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 30
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 40. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení ve 4. a 5. třídě samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítá 8 bodů. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítá 16 bodů.
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 40 bodů
 9. 29. dubna budou na tomto místě zveřejněny výsledky
 10. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů,  je uchazeč nebo zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu ČRG s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a smlouvy o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ČRG s.r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 11. Pokud budou po 1.kole přijímacího řízení na ČRG s.r.o. volná místa pro studium ve školním roce 2017/2018, bude vyhlášeno 2.kolo.

RNDr. Alois Bohůnek
ředitel ČRG s. r. o.

___

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně:

1. termín:

12. dubna 2017 pro čtyřletý obor
18. dubna 2017 pro osmiletý obor

2. termín:

19. dubna 2017 pro čtyřletý obor
20. dubna 2017 pro osmiletý obor

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.line</b>

Školné pro školní rok 2016/2017

Prima, sekunda / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2016 3000 Kč
Do 31. 10. 2016 3000 Kč
Do 31. 1. 2017 3000 Kč
Do 31. 3. 2017 3000 Kč

Tercie, kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2016 2750 Kč
Do 31. 10. 2016 2750 Kč
Do 31. 1. 2017 2750 Kč
Do 31. 3. 2017 2750 Kč

Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium – vyšší stupeň

Do 31. 8. 2016 4500 Kč
Do 31. 10. 2016 4500 Kč
Do 31. 1. 2017 4500 Kč
Do 31. 3. 2017 4500 Kč

 

Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí.

Po dobu studia se platí školné ve stálé výši.