Den otevřených dveří

První Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve čtvrtek 8. 11. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Vedení ČRG s. r. o.

Pedagogický sbor ve školním roce 2017/2018

 

 

Pedagogický sbor podle předmětů

Anglický jazyk

Biologie

Český jazyk

Člověk a svět práce

Deskriptivní geometrie

 • Mgr. Věra Červenková (ext.)

Dějepis

Estetická výchova

Fyzika

Chemie

Informační a komunikační technologie

Latina

 • Janeta Midžič (ext.)

  Matematika

  Německý jazyk

   Občanský a společenskovědní základ

   Přírodopis

   Tělesná výchova

   Výchova k občanství

   Výchova ke zdraví

   Základy společenských věd

   Zeměpis