ANGLIČTINA / ENGLISH

Stránky tvoří Irena Vlková, profesorka Českého reálného gymnázia.
Websites are made by Irena Vlková, The Czech Real Grammar School teacher.

ivlkova@hotmail.com
ČERSTVÉ INFORMACE
FRESH INFORMATION


ZKUŠENOSTI ČRG V ZAHRANIČÍ
ČRG EXPERIENCE ABROAD


STUDENTSKÁ TVORBA
V HODINÁCH ANGLIČTINY
STUDENT WORKSHOP
IN ENGLISH LESSONS


KONVERZACE
NA NAŠÍ ŠKOLE
CONVERSATION
AT OUR SCHOOL


PRO SVÉ STUDENTY
FOR MY STUDENTS


ZKOUŠKY, KURZY, TÁBORY
EXAMS, COURSES, CAMPS


STUDIUM, BRIGÁDY
V ZAHRANIČÍ
STUDY, JOB
ABROAD

ČRG ČRG ČRG ČRG

ČRG ČRG ČRG ČRG