ANGLIČTINA / ENGLISH

Stránky tvoří Irena Vlková, profesorka Českého reálného gymnázia.
Websites are made by Irena Vlková, The Czech Real Grammar School teacher.

ivlkova@hotmail.com
ČERSTVÉ INFORMACE
FRESH INFORMATION


ZKUŠENOSTI ČRG V ZAHRANIČÍ
ČRG EXPERIENCE ABROAD


STUDENTSKÁ TVORBA
V HODINÁCH ANGLIČTINY
STUDENT WORKSHOP
IN ENGLISH LESSONS


KONVERZACE
NA NAŠÍ ŠKOLE
CONVERSATION
AT OUR SCHOOL


PRO SVÉ STUDENTY
FOR MY STUDENTS


ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ
STUDENT SUCCESS


ZKOUŠKY, KURZY, TÁBORY
EXAMS, COURSES, CAMPS


STUDIUM, BRIGÁDY
V ZAHRANIČÍ
STUDY, JOB
ABROAD


VZKAZY - DOPISY
MESSAGES - MAIL

ČRG ČRG ČRG ČRG

ČRG ČRG ČRG ČRG