ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Úspěchy našich studentů

Na této stránce se budou postupně objevovat informace o úspěších našich studentů.

Úspěchy studentů v anglickém jazyce, za něž jim byly uděleny mezinárodní certifikáty, naleznete na samostatné stránce I. Vlkové zde (otevře se v novém okně).

Ocenění společnosti SCIO pro naše studenty

Šest z našich studentů získalo ocenění společnosti SCIO za vynikající výsledky v krajském testování čestiny, matematiky a obecných studijních předpokladů - blahopřejeme!

___

ČRG bylo oceněno společností SCIO

Již poněkolikáté získala naše škole certifikát společnosti SCIO "Pečujeme o vzdělání".

Zároveň tři studenti sekundy - Ester Ciglbauerová, Kryštof Hloušek a Václav Ludvík - obdrželi ocenění za nejlepší výsledky v testování v Jihočeském kraji. Blahopřejeme!

___

Studentky Sitterová a Holčapková uspěly
v mezinárodní soutěži Genius Logicus

Barbora Holčapková a Karolína Sitterová se zúčastnily mezinárodní soutěže v řešení logických úloh Genius Logicus. Barbora Holčapková obsadila v národním kole 14. místo, Karolína Sitterová obsadila dokonce 5. příčku, na mezinárodní úrovni pak 27. a navíc se v soutěži řešitelů sudoku umístila na 3. místě v mezinárodním měřítku se skóre 100 %.

___

Naši studenti oktávy Tereza Kadlecová a Roman Hruda excelovali v angličtině

V celosvětově uznávaných mezinárodních zkouškách FCE aneb First Certificate in English získali z pěti stupňů známek A-E suverénně to nejvyšší hodnocení -A-!!!

Blahopřejeme.

___

Tereza Fousová a Martin Bednář zabodovali v testech společnosti SCIO

Po testování Stonožka, které proběhlo na podzim 2015, vyhodnotila společnost SCIO naše studenty Terezu Fousovou (prima) a Martina Bednáře (kvarta) jako žáky s nejlepšími výsledky v Jihočeském kraji. Martin Bednář získal diplom za nejlepší výsledek v kraji v testování matematiky, Tereza Fousová uspěla hned dvakrát - v matematice a v obecných studijních předpokladech.

Oběma studentům blahopřejeme!

___

Blahopřejeme Janu Novákovi

Náš student Jan Novák se stal úspěšným řešitelem okresního kola dějepisné olympiády 2016. K dosaženému úspěchu mu blahopřejeme!

___

Genius Logicus

Ve školním roce 2014-15 se naši studenti opět účastnili mezinárodní soutěže Genius Logicus.Ocenění úspěšný řešitel obdrželo 11 studentů našeho gymnázia. 

___

Úspěchy našich studentů v Pythagoriádě

Blahopřejeme Simonu Hoškovi (sekunda) a Janu Novákovi (tercie) k úspěchům v okresním kole Pythagoriády!

___

Certifikát Goethe Institutu pro Gustava Hermana Käferböcka

___

Barbora Holčapková, Adéla Kutilová, Luděk Němec a Filip Novák
získali ocenění společnosti SCIO za skvělé výsledky

Naši studenti Barbora Holčapková, Adéla Kutilová, Luděk Němec a Filip Novák získali od společnosti SCIO za skvělé výsledky při testování studentů gymnázií v Jihočeském kraji. Blahopřejeme!


___

Úspěchy našich studentů Pavla Míky a Ondřeje Pelcla

Student ČRG Pavel Míka získal dne 13. 1. 2014 ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testování německého jazyka pro deváté třídy mezi žáky víceletých gymnázií. Také v testování matematiky pro studenty šesté třídy mezi žáky víceletých gymnázií získal ocenění za nejlepší výsledek náš student, Ondřej Pelcl.

Oběma blahopřejeme!

Roman Dvořák získal 1. místo
v Astronomické olympiádě ve školním kole kategorie CD

Pečujeme o vzdělání

Naší škole byl společností SCIO udělen certifikát "Pečujeme o vzdělání".

___

Sotěž Genius Logicus

V letošním roce se studenti nižšího stupně našeho gymnázia zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Genius Logicus, která má 4 nezávislé kategorie. Většina studentů se zúčastnila všech čtyř. Každý absolvent získal za účast certifikát.

___

Matematický úspěch Luďka Němce

V testování matematiky v sedmých třídách ZŠ a gymnázií dosáhl náš student Luděk Němec nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji. Blahopřejeme!

___

Společnost SCIO udělila naší škole zlatý certifikát

Společnost SCIO udělila naší škole zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti v letech 2009–2012.

___

Naši studenti nejúspěšnější v kraji

Koncem školního roku 2011/2012 získali naši studenti ocenění od společnosti SCIO za nejlepší výsledky v rámci Jihočeského kraje:

Zdislava Mátlová - nejlepší výsledek z německého jazyka v testování 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií

Vlastimil Bárta - nejlepší výsledek z klíčových kompetencí v testování 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií

Klára Puchtová - nejlepší výsledek z českého jazyka v testování 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií

Jakub Hošek - nejlepší výsledek z matematiky v testování 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií

Matěj Týfa a Nikola Ruzhová - nejlepší výsledky z obecných studijních předpokladů v testování 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií

___

Ocenění a zlatý certifikát SCIO pro ČRG s.r.o.

Ocenění společnosti Scio

Společnost SCIO s.r.o., která se zabývá plošným hodnocením výsledků vzdělávání, udělila za výsledky testování, které realizovala ve druhé polovině školního roku 2010/2011, ocenění studentům naší školy. Kliknutím na banner se dozvíte více.

Zlatý certifikát společnosti Scio

Mimoto naše škola od SCIO s.r.o. obdržela zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti v letech 2007–2011. Kliknutím na obrázek certifikátu zjistíte detaily.

___

Úspěchy studentů v jazykových zkouškách z NJ

Studenti Českého reálného gymnázia s.r.o. mají možnost absolvovat jazykové zkoušky různých úrovní. Po úspěšném složení zkoušky obdrží studenti certifikát, který má mezinárodní platnost, což studentům umožňuje např. studovat v zahraničí či získat bonusové body při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Jazykovou zkoušku Österreichisches Sprachdiplom: Mittelstufe Deutsch /B2 úspěšně složili tito studenti ČRG:

2013

Kamila Netolická

 

2011

Kateřina Jarošová

 

2008

Lenka Jirkovská

Klára Daňková

Linda Trojanová

Tereza Řeháková

Iveta Boháčová

David Kursa

 

2007

Pavlína Kubešová

Marie Kubatová

Klára Kubáňová

 

___

V únoru 2011 se Kateřina Vernerová umístila na 3. místě v konverzační soutěži v anglickém jazyce, pořádané KÚ a DDM v Českých Budějovicích.

Mimoto již v lednu 2010 obdržela ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek mezi žáky víceletých gymnázií v testu z matematiky a z obecných studijních předpokladů v Jihočeském kraji. Blahopřejeme!

 

V lednu 2010 obdržela Alexandra Lacinová ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledky mezi žáky víceletých gymnázií v testech z českého jazyka v Jihočeském kraji při testování šestých tříd.

Blahopřejeme!