Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

ČRG s.r.o. a Evropa

České reálné gymnázium se hrdě hlásí k myšlenkám Jana Amose Komenského. Ten za  nedílnou součást vzdělání považoval apodemii. Myslel tím cestování za poznáním. Každoročně mají tedy studenti naší školy šanci naplnit tuto myšlenku v praxi.

Na zájezdu do Říma si připomenou antickou a barokní éru, poznávací cesta do Toskánska je seznámí s výdobytky renesance a zájezd do Paříže umožní poznat krásy gotiky a moderního umění.

Na zájezdech se studenti změní v průvodce, po návratu se o své poznatky a fotografie mohou podělit s ostatními ve speciální sekci internetových stránek školy. Pokud něco zapomněli, mohou si to připomenout v rekapitulaci daného zájezdu.

Kromě zájezdů specializovaných na historii se na naší škole mohou zúčastnit zájezdů zaměřených na biologii, jazyky dané země a samozřejmě také akcí zaměřených sportovně.

Přesvědčit se můžete na vlastní oči v internetové galerii na webu školy.

–Václav Kabíček