ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2018/2019

1. Vzdělávací

Matematická olympiáda Kl, Hř, Šv, Bá
Olympiáda v Čj No, Cha, Sv
Chemická olympiáda
Olympiáda v Nj Bv, Ča, Br
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda Kb
Biologická olympiáda
Fyzikální olympiáda Kl
Archimediáda Kl
Pythagoriáda Bá, Hř
Klokan Ně, Hř, Bá, Ka
Genius Logikus Hř, Šv

2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity  

Besedy s významnými osobnostmi ng, vg průběžně Bv
Cambridge zk. ng, vg jaro Po
Spolupráce s Britským centrem     Po, Be
Divadlo V.Marčíka 1, 2, V, VI říjen Py
Besedy na téma sociálně patologické jevy     Py
Krajský soud V, VII, 2.R.   Py, Sv
Ústav pro neslyšící 3.R, VII   Py
Den jazyků ng, vg 26. 9. Bv, Ča, Br, Po
Jazykové workshopy Goethe centrum a JU   celoročně Ča, Br
Projekt s partnerským gymnáziem   březen Ča, Bv, Br
Účast rodilých mluvčích ve výuce     Br
Projekty ve spolupráci s katedrou germanistiky JU     Br
Divadelní představení III, 3.R, VII, 1.R, V, VI   No, Cha, Be, Sv
Exkurze ČRo III, 2.R   No, Cha
Historický kroužek     Kb
Historické události na nástěnce     Kb
Dny evropského dědictví   září Kb
Mezinárodní den památek   duben Kb, Ně
Českobudějovický archiv HS únor Kb
Dějiny regionu HS duben Kb
Návštěva archivu HS   Kb
Planetárium I září
Festival voda, moře, oceány III, IV září
Výstava hub 2.R., VI září Kř, Ně
Výstava orchideí 1.R, CPV, V březen Kř, Ně
Výstava bonsají   červen Kř, Ně
Den otevřených dveří AV ČR SBi, CPV  
Zeměpisná exkurze IV červen
Kroužek mikroskopování I-III  
Spolupráce s JČU    
Týden vědy a techniky III, IV, V, 1.R listopad
Týden vědy    
Projektové dny     učitelé ČRG
Exkupze do Parazitologického ústavu 2.R, VI listopad Kl, Ně
Projektový den ČČK 1.R, V duben, květen Kl, Ně
Hvězdárna a planetárium IV duben, květen Kl
Exkurze grafitové doly IV září
Exkurze čistička odpadních vod II  
Divadelní představení I, II,   Cha
Jihočeská záchranné služba Cha    
Vánoční jarmark prosinec   Bv
Zeměpisné exkurze III, IV, VII květen, červen Bá, Bv, Bč
Planeta Země 3000 ng červen
Festival voda, moře, oceány ng září
Kroužek digitální fotografie, grafiky a multimedií   průběžně Fl
Počítačová poradna pro studenty ng, vg průběžně Fl
DOD   list., leden Bo, Ka
Schůzky rodičů všichni září, list., březen Bo
Návštěva knihovny I   Sv
Spolupráce s domem umění I, II   Ne, Ti
Kroužek matematiky     Hř, Ka, Kl, Šv
Kroužek robotiky     Mi, Hn
Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisk     Kl, Bč

3. Sportovní aktivity

Itálie   červen  
LVVZ Itálie  1.R., V leden Py, Bá, Zo, Ně
       
LVVZ II únor Py, Zo, Ně
Cyklistický kurz 3.R., VII květen Py, Zo, Ně
Vodácký kurz VI, 2.R září, červen Py, Ně, Sv, Hř
Sportovně zážitkový kurz 1.R, I září Py, Cha, Kl
Sportovní kurz Chorvatsko III, další červen Py
Školní vánoční turnaj v bedmintonu   prosinec Zo
Středoškolské hry basketbal, volejbal, sálová kopaná, softbal, florbal     Py, Zo
Sportovní dny   pros, kvě Py, Zo
Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách     Py, Zo
Aquapulco I, II, III, IV 20. 12. Bá, Bv, Ne, Cha, Po

4. Zájezdy

Benelux Velikonoce
Itálie červen Kb, Sv, Ja

5. Třídní  

Gotika Tábor III, IV říjen Kb, Ti, Ně
Literární exkurze Praha 4.R., VIII říjen  No, Cha
Advent v Bavorsku III, IV prosinec Kb, Ně
Osvětim, Krakov IV, 2.R   Kb, Ně, Zo
Praha Senát, PS, 3.R., VII   Po
Praha VII, 3.R listopad Ba, Po, Bá
Praha ZOO II, 2.R   Ne, Kř
Berlín V, 3.R jaro Ča, Br
Rakousko 1.R, 2.R, IV jaro Ča, Br
Vídeň II, III prosinec Bá, Bv, Po
Praha Senát, PS, Žid.město, ND, Botanická zahrada 1.R, V, VI, VII, 3.R   Py, Sb, Kř
Severní Německo VI, VII jaro Bá, Bv, Po
Tábor Husitské muzeum III, IV listop., duben Kb
Zlatá Koruna     Cha
Třídní výlet 1.R červen Kl
Třídní výlet I červen Cha
Třídní výlet II červen
Třídní výlet VII červen Bv