ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Rozhovor s Luďkem Němcem z kvinty,
autorem knihy o zaniklé  obci Krásná Hora

 

1) Proč jsi po základní škole zvolil naše gymnázium?

ČRG mi tehdy bylo nejsympatičtější, velmi mne zaujal historický kroužek. I když jsem podával přihlášky i na další gymnázia, v hloubi duši jsem tušil, že „skončím“ tady.

 

2) Tvůj oblíbený předmět na ČRG?

Dějepis, protože mě historie zajímá.

 

3) Předmět, který bys zrušil?

Asi bych předměty nerušil, i když jsou mi samozřejmě některé více a některé méně sympatické, ale některé učivo bych zjednodušil a přizpůsobil praktickému využití.

 

4) Máš jasno o svém dalším směřování po gymnáziu?

Rád bych studoval historii, nejspíš na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

 

5) Přemýšlíš nad tím, že tě tento obor obtížně uživí?

Přemýšlím, ale nechci se věnovat něčemu, co mě nebude bavit.

 

7) Máš vzor v podobném směřování v rodině či blízkém okolí?

Nemám. Moji rodiče se věnují technickým oborům, ale mě více zaujaly humanitní vědy.

 

8) Jak reaguje tvoje rodina na tvůj zájem o historii?

Mají radost, přesvědčovat o jiné volbě se mě nesnaží, ale nejspíš byli by radši, kdybych se v budoucnu vydal v jejich stopách.

 

9) Koho napadlo, že napíšeš knihu?

Zajímala mě historie Šumavy v oblasti Volar, protože jsem zde často pobýval s rodiči.  Myšlenka napsat knihu se zrodila v momentě, kdy jsem nashromáždil velké množství informací o Krásné Hoře a jejím okolí.

 

10) Je obtížné napsat coby šestnáctiletý mladý muž knihu?

Řekl bych, že věk není podstatný, problematické je ověřování informací, získávání  povolení k uveřejnění historických snímků apod.

 

11) Co tě pozitivně překvapilo při vzniku knihy?

I když je Krásná Hora z hlediska Šumavy bezvýznamná oblast, z té obce nezbylo vlastně vůbec nic, odkaz lidí, kteří zde žili, existuje dál. Je zde návaznost na jejich blízké, kteří žijí nedaleko za hranicemi, mají v paměti původní život v obci, mají snahu, aby podoba českého pohraničí nezanikla se smrtí jejich předků, ale žila dál alespoň v podvědomí lidí, kteří mají Šumavu rádi.

 

12) Co tě negativně překvapilo při vzniku knihy?

Negativních věcí příliš nebylo, nepříjemně mě překvapila byrokracie spojená s uveřejněním doprovodných fotografií.

 

13) Největší opora při psaní?

Rodiče se mnou absolvovali bádání na konkrétním místě a po archivech. Dále paní Mgr. Zdena Mrázková, která mi pomohla s tím, že vydání knihy mohlo být realizováno, neboť náklady spojené s vydáním knihy byly hrazeny z grantového programu „Podpora kultury Jihočeského kraje“, pomohla i s grafickou podobou knihy.

 

14) Jak dlouho kniha vznikala?

S procesem shromažďování informací o historii Krásné Hory jsem začal před čtyřmi roky. Na místo samotné jsme jezdili hlavně v podzimních a  zimních měsících. Průzkum oblasti v letních měsících byl znemožněn probíhající zemědělskou aktivitou.

 

15) Podle jakého harmonogramu pracuje mladý „vědec-spisovatel“?

Pracuji dle chuti a rozvrhu ve škole. Žádný pevný řád nemám.

 

16) Je Luděk Němec jiný po té, co vydal knihu?

Myslím si, že ne.

 

17) Jak zvládáš publicitu spojenou s vydáním knihy?

Například křtu své knihy, který proběhl 12. srpna ve Stožci, jsem se poněkud obával, ale byla to nakonec velmi příjemná akce. Přítomni byli lidé, kteří mne celou dobu podporovali a spolupracovali se mnou, a ti, kteří se zajímají o Šumavu. Křest se konal v Informačním centru ve Stožci a zúčastnilo se ho asi 60 lidí.

 

18) Chystá Luděk Němec další knihu?

Už delší dobu shromažďuji informace o budově ČRG, tedy vlastně o celém areálu dělostřeleckých kasáren na Pražské třídě, kterého je budova ČRG součástí. Měl jsem záměr napsat alespoň brožurku k tomuto objektu, ale práce na mé knize o Krásné Hoře mi zabrala mnoho času, proto zatím zůstávám u sběru materiálu. Nadále ale zůstávám věrný i historii Šumavy.

 

Luděk Němec věnoval Českému reálnému gymnáziu jeden výtisk své knihy Krásná Hora.

 

Děkujeme a přejeme mnoho dalších tvůrčích úspěchů.