ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Co vás čeká při studiu na Českém reálném gymnáziu s.r.o.?

ČRG s.r.o. přijme pro školní rok 2014/2015 jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 (maximálně 30 studentů) a jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 (maximálně 30 studentů).

K osmiletému studiu budou automaticky přijati studenti, kteří na vysvědčení neměli žádnou dvojku a ke čtyřletému studiu budou automaticky přijati studenti, kteří na vysvědčení neměli žádnou trojku.

Do sekundy osmiletého studia mohou být přijati 3 studenti, do tercie osmiletého studia 5 studentů.

Co Vás při studiu čeká?

 • Školní vzdělávací program „Škola právě pro tebe“, který klade důraz na individuální přístup k žákovi a strukturou předmětů a umožňuje profilaci každého žáka podle jeho schopností a zájmů.
 • Interaktivní tabule ve všech učebnách, Internet v celé budově školy, moderní jazyková laboratoř, odborné učebny
 • Práce s programem PASCO v přírodovědných předmětech
 • Příprava na maturitní zkoušku
 • Příprava na přijímací zkoušky na celé spektrum vysokých škol od humanitních oborů po matematicko-fyzikální
 • Po celou dobu studia zjišťování stavu vzdělávání každého žáka v porovnání s vrstevníky z ostatních škol formou testů SCIO. Cílem je definovat nedostatky ve vzdělávání každého žáka a formulovat postupy k jejich odstranění.
 • Sportovní program (lyžařský kurs, vodácký kurs, cyklokurs, sportovně turistický pobyt u moře).
 • Historický kroužek a další zájmové kroužky (fotografie, programování, biologie...)
 • Předmětové soutěže
 • Týdenní studijní pobyty v Anglii
 • Příprava na certifikované zkoušky z německého a anglického jazyka
 • Možnost e-learningu ve všech vyučovacích předmětech v rámci projektu Inovace ICT, který byl zahájen 10. 2. 2012

Kontakty pro podrobnější informace:

RNDr. Ludmila Kadlecová – tel. 723 184 174