ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Zájezd do Paříže a po zámcích na Loiře, říjen 2008

9. X. – 13. X. 2008

 

1. den

- odjezd z ČR, noční přejezd do Francie

___

2. den

- Martova pole - původně cvičiště a místo přehlídek Vojenské školy, konaly se zde závody koní, slavnosti revoluce - 300 000 lidí tu přísahalo věrnost ústavě, největší části pařížských světových výstav v letech 1855 – 1937

 

- Vojenská škola - založena Ludvíkem XV. jako Královská vojenská akademie – vojenská škola pro 500 synů z chudých šlechtických rodin. Ti se tu vzdělávali na důstojníky. Nejznámější chovanec – Napoleon Bonaparte, přišel sem jako patnáctiletý.

 

- budova UNESCA – vlaje tu 190 vlajek členských států

 

- Invalidovna - první vojenská nemocnice založená Ludvíkem XIV., domov pro válečné veterány a vysloužilce, stavěna v letech 1670 – 1675, uvnitř sarkofág s ostatky Napoleona Bonaparta

 

- Eiffelova věž - postavena Gustavem Eiffelem pro svět. výstavu 1889, ke stému výročí fr. revoluce za 7,8 mil franků. Tvořila vstupní bránu na světovou výstavu. Navštívilo ji přes 210 milionů lidí. Před 100 lety byla ji říkali „obludný tovární komín“ nebo „ďábelský hotel“. Prostřední patro ve výšce 115 m, nejvyšší patro ve výšce 274 m, lze vidět do vzdálenosti 67 km, 1652 schodů, vážila až 10 100 t. Na vrcholu antény. Celková výška věže 324 m.

 

přejezd vlakem RER

 

- Policejní prefektura - obsazením budovy vypuklo povstání proti Němcům za 2. sv. války v srpnu 1944. Zde podepsána kapitulace německé posádky.

 

- Justiční palác - po staletí sídlem soudnictví, polit. centrem Francie, bývalo tu sídlo Parlementu nejvyšší soudní dvůr království. Na rohu jsou nejstarší veřejné hodiny v Paříži – orloj z 1371.

 

- Svatá kaple - ve 13. st. ji nechal postavit Ludvík IX. pro nejcennější relikvie křesťanství. Součást Justičního paláce. Postavena za 5 let, má 2 patra. Zdi v horní kapli celé prosklené, na ploše 615 m2 je přes 1000 scén z Bible.

 

- Conciergerie - „Předsíň smrti“, bývalý palác Kapetovců, pojmenován dle král. správce concierge, který spravoval budovu v době královy nepřítomnosti. V jedné z věží bývala mučírna, v jiné pokladnice. Za hrůzovlády jakobínů centrem teroru, víc než 2700 lidí popraveno, např. Marie Antoinetta, sestra Ludvíka XVI. Elisabeth, Danton, Robespiere.

 

- chrám Notre Dame – stával zde galský i římský chrám, v 6. st. zde postaven první křesťanský kostel, biskup Maurice de Sully požadoval ve 12. st. velký boží stánek hodný pařížského biskupství, stavba 1163 – 1340, gotický styl, 3 portály: Panny Marie, posledního soudu, Sv. Anny, obří okenní rozeta – průměr 9,30 m, šestidílná klenba, velká socha madony (Notre Dame de Paris): z 1330. Pokladnice: relikvie – trnová koruna Krista, část Kristova kříže a 1 hřeb)

 

- Hotel de Ville - pařížská radnice, ze 13. st., okolo bývalo skutečné centrum města – lodě tu nakládaly zboží, konaly se tu svátky, povstání, do 1830 popravy. V 16. st. nechal František I. středověkou budovu přestavět renesančně ve stylu loirských zámků. R. 1789 zabrána lidem, když odsud vzbouřenci táhli, zapálili budovu, 3. republika ji zase vystavěla. Fasádu zdobí 146 soch známých paříž. osobností, nad hodinami alegorie Paříže, ve znaku Paříže loď – „vzdouvá se, ale nikdy se nepotopí“

 

- Kostel St. Merri (pozdně gotický kostel, 1520 – 1612, krásná kazatelna z 18. st.)

 

- Pompidouovo kulturní centrum - nechal ho postavit 1969 prezident Pompidou dle projektů Renza Piana a Richarda Rogerse, eskalátory do nejvyššího patra, vzduchová potrubí, potrubí odlišeno barevně: modré je klimatizační potrubí, zelené vodovodní, žluté elektrické. Uvnitř: knihovna, Muzeum moderního umění – fauvismus, kubismus, surrealismus, malířství, sochařství, grafika, fotografie, 50 tisíc prací od 42 tisíc umělců). Naproti Stravinského kašna.

 

- Fontána neviňátek - mistrovské renesanční dílo z r. 1549 od sochaře a architekta Jeana Goujona. Dříve zde jeden z největších hřbitovů Paříže

 

- Les Halles - komplex vybudovaný 1979 na místě slavného starého trhu s ovocem a zeleninou, plocha 7 ha, v podzemních podlažích různé obchody, nad zemí krásně upravené zahrady, kulturní středisko umění a poezie. Od středověku zde tržní haly tvořily obchodní centrum Paříže, „břicho Paříže“. 1183 nechal Philipp August zřídit první 2 zastřešené haly. Napoleon III. nechal Haly zrekonstruovat, vybudovat nové, velké a vzdušné pavilony z kovových konstrukcí. V 60. letech 20. st. byl trh přesunut do předměstí Paříže.

 

- Komerční burza - stará obilná burza z 1887, dříve rezidence Kateřiny Medicejské, dnes zde probíhá obchod s kávou a cukrem. Sídlo Světového obchodního centra, Obchodní a průmyslové komory.

 

- Kostel sv. Eustacha zde stál už ve 13. st., nový kostel nechali postavit 1532 – 1637 obchodníci a cechy, kostel s gotickým půdorysem a renesanční výzdobou patří k nejkrásnějším v Paříži. Jeho předlohou byl chrám Notre Dame, má 2 věže, 5 lodí, boční kaple a věnec chórových kaplí. Jsou zde pohřbeni Moliére a Colbert, byli zde pokřtěni Madame de Pompadour a, kardinál Richelieu. Poprvé zde uvedl Berlioz své Te Deum – 1855.

 

- ulice Rivoli - nazývá se dle italského Rivoli, kde Napoleon porazil 1797 Rakušany, žili zde Oscar Wilde, Ivan Sergejevič Turgeněv, Richard Wagner, Salvador Dalí.

 

přejezd metrem: první linka postavena už r. 1900, délka 199 km, 14 linií, 368 stanic, z toho 87 přestupních stanic, přepraví denně 8 mil lidí

 

- Montmartre - pařížské návrší, Mont des Martyrs – Hora mučedníků (mj. sv. Denis), dříve vesnice oddělená od Paříže. Ve spodní části se shromažďovali dobrodruzi a spodina Paříže, v horní části žili sedláci, kameníci, mlynáři a vinaři. 1860 se díky projektům barona Haussmanna připojil Montmartre k Paříži. Zlatý věk zažil v 19. a na poč. 20. st. – proslulé kabarety, tančírny, lokály. Mekka umělců, spisovatelů, básníků, malířů.

 

- Moulin Rouge - budova postavena 1885, 1900 otevřena tančírna. Kankán vznikl v zahradách na Montparnassu, vždy bude ale spojován s Moulin Rouge. Zvěčnil ho na svých plakátech a kresbách Henri Toulouse – Lautrec.

 

- Moulin de la Galette - rekonstruovaný větrný mlýn (původně jich zde stálo 30)

 

- Place du Tertre - náměstí malířů, přeplněno portrétisty a kavárnami, bývalá náves vesnice Montmartre

 

- Sacre–Coeur - po Eiffelově věži druhý nejvyšší bod Paříže. Bílý chrám postaven po krvavé porážce Pařížské komuny v letech 1876 – 1919. Architekt Paul Abadie zvolil byzantsko-maursko-goticko-románský styl. Zvonice 83 m vysoká, jeden z největších zvonů na světě – 19 t těžký, srdce zvonu – 850 kg. Chrám zasvěcen Svatému Ježíšově srdci, jezdecké sochy Ludvíka Svatého a Johanky z Arcu.

 

- ubytování v hotelu Etap v Chambourcy

___

3. den

- zámky v údolí řeky Loiry - během stoleté války 1337 – 1453 tvořila Loira hranici mezi Angličany obsazenými územími a Francií. Stavěly se tu pevnosti a hrady, které sloužily jako ochrana proti Angličanům. Po válce mnohé stavby spadly, mnohé přestavěny v zámky.

 

- Chambord - největší zámek v regionu Loiry, 15 km od Blois. Stavba 1519 – 1536, z popudu Františka I., pův. lovecký a slavnostní zámek, prakticky neobyvatelný. Šest vysokých věží, 440 místností, 365 ohnišť, kaple, mnoho chodeb, 84 schodišť – největší je spirálovité schodiště (patrně od Leonarda da Vinci). Všude patrné „F“ – symbol Františka I. a současně Francie. Nebyl nikdy trvale obydlen. Patří k nejnavštěvovanějším památkám ve Francii. Interiéry vypleněny za fr. revoluce.

K zámku patří 5.433 ha zahrad s loveckými oborami – lovecký revír francouzského prezidenta a jeho hostů.

 

- Chenonceau - zámek 7 dam, u řeky Cher, ze 16. st. Majitelkami: Kateřina Briconnet, milenka Jindřicha II. Diana z Poitiers, manželka Jindřicha II. Kateřina Medicejská, její neteř Louisa de Lorraine (12 let tu truchlila v bílém oblečení po smrti svého manžela Jindřicha III., její neteř vévodkyně von Vendome, Louisa Dupin, madame Pelouze.

V zámku např. ložnice Diany z Poitiers, ložnice Césara Vendoma, ložnice Louisy de Lorraine, kuchyně, most s pěti oblouky a dvoupatrovou galerií

+ zahrady Diany de Poitiers, Kateřiny Medicejské, farma ze 16. st., zelená a ovocná zahrada

+ plocha zámku a zahrad 10 km2

 

- Amboise

+ město na Loiře asi 20 km od Tour, cca 12 000 obyv.

+ zámek z 15., 16. stol., rezidence šlechty z Valois, pozdější státní vězení, 1560 se zde odehrálo tzv. spiknutí v Amboise a 1563 podepsala Kateřina Medicejská Amboiský edikt, kterým omezeně povolila protestantství,

sídlili tu: Ludvík XI., Karel VIII. – zemřel po úderu do hlavy o ostění dveří. František I. sem pozval Leonarda da Vinci. Ten na nedalekém zámečku Clos Lucé strávil tu tři roky. Pohřben v areálu zámku, v kapli sv. Huberta, bydlel v nedalekém z 15. st.

 

- nocleh v Etapu v Chambourcy

___

4. den

- Versailles (rozloha 800 ha) pýcha Ludvíka XIV. Zámek začal přestavovat král slunce r. 1668. Z otcova loveckého zámečku vytvořil největší palác v Evropě, kde mohlo najednou bydlet 20.000 lidí. Na stavbě pracovalo 36 000 lidí a 6 000 koní. Ludvík XIV. sem přesídlil dvůr a ze zámku vládl. Zámek – centrum polit. moci. 1789 donutil vzbouřený lid, aby se král. rodina Ludvíka XVI. vrátila do Paříže. Král Ludvík Filip zde zřídil Muzeum fr. historie a galerii bitev.

+ v zámku: královské nádvoří se sochou Ludvíka XIV, dvoupatrová barokní kaple, opera (využita pro svatbu Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty), králova ložnice, ložnice královny, zrcadlový sál (70m dlouhý sál, odehrávaly se tu státní oslavy, 1919 zde podepsán Versailleský mír, který ukončil 1. sv. válku), knihovna Ludvíka XVI.

+ nádherná fr. zahrada a park - symetricky uspořádanými cesty a zeleň), Velký kanál, několik krásných kašen, kolonáda, taneční sál, Velký Trianon (zámeček z 1687 pro milenku Ludvíka XIV. Madame de Maintenon), Malý Trianon (zámeček nechal postavit Ludvík XV. 1762, později si jej oblíbila Marie Antoinetta)

 

- palácový komplex a muzeum Louvre - palác fr. králů, největší muzeum na světě. Sbírky Mezopotámie, babylonské říše, islámu, Egypta, Říma, Etrusků, Řecka, největší sbírka obrazů – (10 000 obrazů – mj. Mona Lisa od Leonarda da Vinci). Sbírka skulptur, korunovačních klenotů. V podzemí zachována původní budova z doby kolem r. 1200. Od 16. st. palác opakovaně přestavován.

- Kateřina Medecejská přistavila Tuilerijský palác – dokončil ho Ludvík XIV. Sídlem Ludvíka XV. a XVI., Napoleona a Josephiny. 1871 při pařížské komuně vyhořel a r. 1882 byl stržen.

 

- Tuilerijská zahrada - založena spolu s Tuilerijským palácem. V 17. st. ji zrestauroval André Le Notre. Vchodem do parku: Napoleonův vítězný oblouk Carrousel: 1805, začíná tu historická osa Paříže: Carrousel – Vítězný oblouk – Velká archa. Mnoho soch, fontán.)

 

- Náměstí Concorde - rozloha cca 8 ha, osmiúhelník, patří k nejkrásnějším historickým náměstím v Evropě. Vzniklo za Ludvíka XV., architekt Gabriel. Za fr. revoluce se z nám. Ludvíka XV. stalo Nám. revoluce a sochu Ludvíka XV. vystřídala gilotina. Dále bylo přejmenováno na nám. Concorde – svornosti. Uprostřed 3.200 let starý obelisk z Luxoru: 23 m vysoký, 230 t těžký, 2 kašny a 8 soch symbolizující fr. města. Každý rok 14. 7. zde vrcholí triumfální přehlídky konané na památku pádu Bastily.

 

- večerní projížďka po Seině

___

5. den

- noční přejezd Francie, Německa, příjezd do ČR

 

Text: Václav Kabíček, foto: Jan Flaška