ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Napsali o nás

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

České reálné gymnázium v Českých Budějovicích slaví 20. výročí vzniku svého působení. Jako soukromá škola, která byla založena v roce 1993, poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Je sympatické a pro studenty do budoucna prospěšné, že gymnázium nabízí studium všeobecné bez konkrétního zaměření, kdy se žáci diferencují podle svých zájmů a cílů v posledních dvou letech studia. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Gymnázium se pyšní řadou úspěchů svých studentů. Ve svých řadách má čtyři žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v testování společnosti SCIO pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo ve druhém pololetí školního roku 2010/2011. Studenti Českého reálného gymnázia s. r. o. mají možnost absolvovat jazykové zkoušky různých úrovní. Jazykovou zkoušku Österreichisches Sprachdiplom: Mittelstufe Deutsch /B2.

České reálné gymnázium s. r. o. ke svým úspěchům řadí nejen vynikající výsledky žáků a studentů, ale i Zlatý certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011.

Úspěchy hovoří samy za sebe. Přeji Českému reálnému gymnáziu v Českých Budějovicích mnoho dalších příznivých let, vynikající studenty i pedagogy a stále trvající prestiž, kterou si na jihu Čech svou aktivní činností a prací vybudovalo.

___

Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice

Co by se slušelo popřát Českému reálnému gymnáziu k jeho prvním dvacetinám? Určitě hodně úspěšných studentů, protože právě oni jsou důkazem, že vliv kvalitního pedagogického sboru působil tím správným směrem. Vyučujícím bych přál, aby své vědomosti a schopnosti mohli šířit v příjemné atmosféře a klidném prostředí s pevným zázemím. České Budějovice mají přívlastek město univerzitní a jsou zařazovány k místům, kde se obecně daří vzdělanosti na všech stupních, což mne samozřejmě opravdu velmi těší. Dvacet let už není naivní věk a o životě školy, která vychovala stovky absolventů, jistě o něčem velmi příznivém vypovídá.

Ať se ČRG v dalším dvacetiletí daří!

___

Jan Zahradník, bývalý ředitel Česko-anglického gymnázia

Vážení přátelé Českého reálného gymnázia,

potěšilo mne, když jsem byl kolegou Křešničkou osloven, abych svými vzpomínkami přispěl do almanachu k 20. výročí založení Českého reálného gymnázia. Můj vztah k ČRG je podmíněn dvěma věcmi. S ředitelem ČRG, Dr. Aloisem Bohůnkem, mne pojí celoživotní přátelství (jsme spolužáci z gymnázia i z matematicko-fyzikální fakulty, dva roky jsme bydleli na jednom pokoji na studentské koleji) a naše školy (mám na mysli ČRG a Česko-anglické gymnázium) prožily několik úvodních let své existence v malebné budově v Třebízského ulici v Suchém Vrbném.

Na tyto úvodní roky rád vzpomínám. V živé paměti mám chvíle, kdy jsme poprvé vstoupili do oné budovy, bývalé mateřské školky, a viděli jsme vše tak, jak to tam po jejím zrušení zůstalo. Malé postýlky, židličky, záchůdky, všude police s hračkami, prostě jako v pohádce o  Šípkové Růžence.  Jako by osazenstvo školky odešlo ne před dvěma roky, ale před hodinou. Následovaly dny společné práce, abychom budovu připravili na zahájení školního roku.

Obě školy působily v budově samostatně, ale mnoho věcí bylo společných. Někteří učitelé učili na obou školách, studenti se potkávali na chodbách a v šatnách, malý synek pana ředitele Bohůnka Matěj chodil brnkat na piano, které jsem tehdy měl ve své ředitelně. Myslím, že absolventi obou škol i jejich tehdejší učitelé na tyto pionýrské doby rádi vzpomínají a že těchto několik let patří k legendám, které každá škola, zejména tak mladá jako jsou ty naše,  nezbytně potřebuje.

To, že se po několika letech obě školy rozešly a dnes každá působí ve vlastní budově, je důkazem  dobrého fundamentu, na kterém byly založeny. To, že po dvaceti letech obě školy v Českých Budějovicích stále úspěšně působí (ČAG oslaví 20. výročí založení napřesrok) svědčí nejen o správnosti specifického studijního zaměření každé z nich, ale také o dobré práci vedení a profesorských sborů obou škol.

Přeji Českému reálnému gymnáziu a jeho panu řediteli osobně do dalších let hodně úspěšných absolventů, kteří si své gymnázium podrží ve svých srdcích po celý život.

___

Karel Lichtenberg, ředitel Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice

Redakce almanachu mě oslovila v době, kdy na trať mezi Prahou a Ostravou, kde měly doposud monopol České dráhy, vstoupil soukromý dopravce RegioJet.

Tato zpráva se stala katalyzátorem, inspirovala vzpomínky na analogickou situaci při vstupu „soukromého gymnázia“ do teritoria středních škol v Českých Budějovicích. Počátek 90. let byl časem změny, časem nadějí a snů. Z oné doby mám v paměti (i v zásuvce) návrhy učebních plánů ČRG. Čas přinesl dílčí změny, ale základ platí dodnes; kurikulum poskytuje prostor pro volbu individuální vzdělávací cesty a nabídku nadstandardního poznávání v četných seminářích.

Jádro týmu „zakladatelů“ vykrystalizovalo na gymnáziu v Jírovcově ulici. Odešli někteří učitelé s konkrétními představami o tom jak učit (a jak neučit), často s dlouholetými zkušenostmi a pozitivním ohlasem svého působení. Několik let jsem coby externista vnímal nadšený start, mapování reality, hledání rovnováhy mezi volností a povinností, vstřícností a náročností. Dnes je víc žáků, kteří volí studium na ČRG cíleně, v počátcích však mnozí přicházeli až po odmítnutí „státními“ školami. O to cennější je, že ČRG již v zakladatelském období našlo svou tvář. Současnost charakterizuje výrazně zlepšené prostředí i vybavení školy a pevné místo v síti českobudějovických gymnázií. Víc chvály nečekejte, od „konkurence“ by to mohl být polibek smrti.

Vraťme se k úvodu: obě naše školy se potkávají na pomyslné trati. Víme o sobě,  zajímáme se jeden o druhého, často se setkáváme v rolích předsedů maturitních komisí a – pokud mohou mít vlaky po vzoru Lokomotivy Tomáše svou tvář – usmíváme se na  sebe.

Hodně úspěchů do dalších let!