Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Vedení ČRG s. r. o.

Pedagogický sbor ve školním roce 2017/2018

 

 

Pedagogický sbor podle předmětů

Anglický jazyk

Biologie

Český jazyk

Člověk a svět práce

Deskriptivní geometrie

 • Mgr. Věra Červenková (ext.)

Dějepis

Estetická výchova

Fyzika

Chemie

Informační a komunikační technologie

Latina

 • Janeta Midžič (ext.)

  Matematika

  Německý jazyk

   Občanský a společenskovědní základ

   Přírodopis

   Tělesná výchova

   Výchova k občanství

   Výchova ke zdraví

   Základy společenských věd

   Zeměpis