ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Informace pro studenty

Milé studentky, milí studenti,

na této stránce budete nacházet nejrůznější informace, které vám pomohou při vašem studiu, např. seznamy doporučené literatury, referáty apod.

Další materiály naleznete v Edubasi, do níž se přihlásíte stejným jménem a heslem jako do systému Bakaláři.

Stránka je postupně doplňována.

 

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.tuzka</b>

Matematika pro zájemce

Ať už si chcete zlepšit své výsledky v matematice, láká vás řešit zajímavé úlohy, potřebujete připravit na SCIO testy OSP nebo teprve uvažujete o studiu na našem gymnáziu, jsou pro vás otevřeny kurzy a konzultace RNDr. Ludmily Kadlecové.

Historický kroužek

otevřít v boxu / v novém okně

Zajímavé historické události, životopisy, ilustrované mapy a referáty najdete na samostatných stránkách historického kroužku, který vede Václav Kabíček. (samostatný web)

Angličtina / English

otevřít v boxu / v novém okně

Studijní materiály a práce studentů ČRG (samostatný web)

Matematika (Švejda / Hřídelová)

Stránky pro studenty, které spravuje PaedDr. Ondřej Švejda.

>> samostatný web (otevře se v novém okně)


Stránky pro studenty, které spravuje Mgr. Soňa Hřídelová.

>> samostatný web (otevře se v novém okně) 

___

Starší materiály:

Světová literatura

otevřít v boxu / v novém okně

Web s učebními materiály, týkajícími se historie světové literatury spravoval Vladimír Křešnička.

Stránky Vladimíra Křešničky

otevřít v boxu / v novém okně

Na tomto webu naleznete informace pro studenty tříd, ve kterých vyučoval Vl. Křešnička (český jazyk a literatura, základy společenských věd, literární seminář, filosofický seminář, jazykový seminář, podmínky klasifikace, projekt kvarty ČRG 2010/2011 atp.). Přestože jsme se s Vl. Křešničkou v prosinci 2012 naposledy rozloučili, odkaz na jeho stránky ponecháváme pro případ, že někdo bude chtít využít informace a materiály, které jsou na nich k dispozici.

Kalábrie 2004 (výlet septimy)

otevřít v boxu / v novém okně

Samostatný web, který vytvořili studenti septimy v rámci hodin výpočetní techniky, vás prostřednictvím množství fotografií a textů zevrubně seznámí nejen s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi této části Itálie, ale i s vlastními zážitky ze zájezdu. (samostatný web)

Itálie 2004 – fotografie a povídání

otevřít v boxu / v novém okně

Samostatný web obsahuje fotografie a stručnou charakteristiku nejvýznamnějších pamětihodností Benátek, Říma, Capri a Brixenu, jak je měli možnost vidět v roce 2004 studenti ČRG. (samostatný web)