Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

___

Vytvořené digitální učební materiály ke stažení

Digitální učební materiály

V současnosti existují digitální učební materiály pro níže jmenované předměty. Kliknutím zobrazíte seznam dostupných DUMů v jednotlivých předmětech.

Dějepis

Biologie

Chemie

Matematika

Čtenářská gramotnost

Anglický jazyk

Německý jazyk