ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

___

Vytvořené digitální učební materiály ke stažení

Digitální učební materiály

V současnosti existují digitální učební materiály pro níže jmenované předměty. Kliknutím zobrazíte seznam dostupných DUMů v jednotlivých předmětech.

Dějepis

Biologie

Chemie

Matematika

Čtenářská gramotnost

Anglický jazyk

Německý jazyk