Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Prospěchové stipendium

Od školního roku 2012/2013 ČRG s.r.o. mění pravidla prospěchového stipendia.

Prospěchové stipendium od školního roku 2012/2013 a dále budou pobírat všichni studenti vyššího stupně gymnázia podle těchto pravidel:

  • Průměrný prospěch 1,00 sleva na školném 50%
  • Průměrný prospěch 1,01–1,30 sleva na školném 30%
  • Průměrný prospěch 1,31–1,50 sleva na školném 20%
  • Průměrný prospěch 1,51–1,70 sleva na školném 10%

Průměrný prospěch se spočítá jako aritmetický průměr hodnocení na pololetním a závěrečném vysvědčení.