ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Vybavení školy

IT vybavení

Naše škola věnuje velkou pozornost moderním trendům ve výuce, zejména využití multimediální a výpočetní techniky. Kromě stabilní učebny informatiky je pro výuku k dispozici i sada výkonných notebooků, které lze používat jako mobilní počítačovou učebnu v kterékoliv místnosti (všechny třídy jsou vybaveny patřičnou elektroinstalací). To umožňuje jejich využití pro výuku libovolného předmětu bez vazby na specializovanou učebnu.

Interaktivní tabule

Škola disponuje dvanácti interaktivními tabulemi, které kombinují výhody projektoru, počítače, audiovizuálního systému a  klasické tabule. S interaktivními tabulemi pracují i studenti, kteří na nich prezentují své práce a úkoly. Přípravu a zpracování podporuje jednotné programové vybavení, které studentům poskytuje škola. Takový přístup umožňuje sdílení a výměnu dat jak mezi studenty, tak mezi vyučujícími.

V místnostech, které nejsou vybaveny interaktivními tabulemi, využívají vyučující digitální dataprojektory pro prezentaci materiálů a výukových programů připravených pro počítač.

Jazyková laboratoř

Pro výuku jazyků byla zřízena moderní jazyková laboratoř, vybavená patnácti počítači a systémem Symposium pro multimediální výuku jazyků, který umožňuje využívat nejmodernější metody výuky spolu s individuálním přístupem ke studentům či skupinovou prací.

Multifunkční učebna přírodních věd

Učebna, vybavená moderním laboratorním nábytkem a učebními pomůckami, je studentům k dispozici při výuce biologie, chemie a fyziky. Výuku usnadňuje i vybavení interaktivní tabulí a multimediálním systémem.

Odborná knihovna

Pro samostatné studium je žákům k dispozici odborná literatura, dostupná ve školní knihovně. Místnost knihovny slouží i jako studovna s PC a připojením k internetu.

Učebna výtvarné výchovy

Učebna je vybavena speciálním polohovatelným nábytkem pro výtvarné činnosti, grafickým lisem a mobilními malířskými stojany, které žáci využívají pro malbu a kresbu v přírodě.

Odpočinková zóna pro žáky

Studenti mohou během přestávek a volných hodin odpočívat na školním dvoře s lavičkami a venkovními šachovnicemi.

Moderní sociální zázemí

Rekonstruované sociální zařízení je uzpůsobeno i pro žáky se zdravotním postižením.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.line</b>

WiFi síť

Všechny prostory školy jsou pokryty WiFi signálem, rychlý bezdrátový internet je studentům k dispozici během vyučování i o přestávkách.

Tělocvična

Součástí budovy školy je tělocvična se sociálním zázemím, postavená v roce 2004. Tělocvična je k dispozici formou pronájmu i pro veřejnost. Aktuální program v tělocvičně najdete zde.