Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Základní informace o ČRG s. r. o.

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem - tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Studenti se mohou zapojit do široké mimoškolní činnosti v oblasti estetické výchovy, tělesné výchovy (lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklokurzy, školní sportovní soutěže aj.), ale ve vzdělávací oblasti (odborné soutěže a olympiády). V konzultačních hodinách učitelů studenti mohou stále usilovat o zlepšení svých studijních výsledků.

Snahou školy je umožnit každému pocítit radost z úspěchu, který je podložen vlastním úsilím a poctivou prací.

 

Kapacita ČRG s.r.o. je zhruba 300 studentů, rozdělených do jednoho cyklu osmiletého a jednoho cyklu čtyřletého studia. Až do školního roku 2000–2001 probíhala výuka vždy ve dvou budovách, přes prázdniny 2001 se podařilo budovu na Pražské ulici rozšířit o přístavbu, díky níž se od školního roku 2001–2002 všichni studenti učí pod jedinou střechou, od roku 2004 je součástí školy i vlastní tělocvična.

Zajímá-li vás vývoj budovy ČRG s.r.o. a fotografie ze stavby tělocvičny, klikněte sem.

 

___

Zřizovatel školy / Ředitelství

Statutární orgán ČRG s.r.o. - Jednatelé a společníci

RNDr. Alois Bohůnek a RNDr. Ludmila Kadlecová

Ředitel ČRG s.r.o.

RNDr. Alois Bohůnek

Manažer ČRG s.r.o.

RNDr. Ludmila Kadlecová

___

Kontaktní informace

Adresa

České reálné gymnázium, s.r.o.

Pražská 54a

370 04 České Budějovice

Telefon / fax / e-mail / web

tel.: +420 387 423 122

e-mail:

web: www.crg.cz

Bankovní spojení

Komerční banka České Budějovice

č. ú.: 84501231/0100

IČO

IČO: 490 60 317

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 3186, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Profil zadavatele

Odkaz na profil zadavetele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ceske-realne-gymnazium-s-r-o

___

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva Českého reálného gymnázia s.r.o. za školní rok 2017/2018 je k dispozici zde ve formátu PDF.