ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Historie budovy gymnázia

Na této stránce najdete fotografie ze history přestavby a dostavby gymnaziální budovy (1994–2001) a naší nové tělocvičny (2004). Stránka obsahuje větší množství obrázků, pokud máte pomalejší připojení, může chvíli trvat, než se celá načte.

 

Původní stav objektu naší škole
příliš nevyhovoval.

 

Proto byla v roce 1994 budova
zrekonstruována.

 

Změny nebyly navenek tak zřetelné jako uvnitř.

 

Budova potřebovala především novou fasádu...

 

...a tak ji v roce 1999 dostala.

 

V červnu 2001 byly položeny základy
přístavby nových tříd.

 

Přístavbu se podařilo včetně sítí a sociálního zázemí vybudovat za rekordní tři měsíce.

 

Výstavbu prováděla českobudějovická
firma MANE od června do srpna 2001.

 

A takhle vypadá budova ČRG dnes.

 

Stavba tělocvičny

Nejprve bylo nutno zbourat přístavbu k budově školy a část zdi kolem areálu.

 

Teprve po odstranění suti mohla firma českobudějovická firma MANE začít se stavbou.

 

 

Od listopadu 2004 slouží moderní tělocvična svému účelu.