Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Historie budovy gymnázia

Na této stránce najdete fotografie ze history přestavby a dostavby gymnaziální budovy (1994–2001) a naší nové tělocvičny (2004). Stránka obsahuje větší množství obrázků, pokud máte pomalejší připojení, může chvíli trvat, než se celá načte.

 

Původní stav objektu naší škole
příliš nevyhovoval.

 

Proto byla v roce 1994 budova
zrekonstruována.

 

Změny nebyly navenek tak zřetelné jako uvnitř.

 

Budova potřebovala především novou fasádu...

 

...a tak ji v roce 1999 dostala.

 

V červnu 2001 byly položeny základy
přístavby nových tříd.

 

Přístavbu se podařilo včetně sítí a sociálního zázemí vybudovat za rekordní tři měsíce.

 

Výstavbu prováděla českobudějovická
firma MANE od června do srpna 2001.

 

A takhle vypadá budova ČRG dnes.

 

Stavba tělocvičny

Nejprve bylo nutno zbourat přístavbu k budově školy a část zdi kolem areálu.

 

Teprve po odstranění suti mohla firma českobudějovická firma MANE začít se stavbou.

 

 

Od listopadu 2004 slouží moderní tělocvična svému účelu.