Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Dny otevřených dveří na ČRG
– čtvrtek 8. 11. 2018 (již proběhlo)
– 
středa 16. 1. 2019

Rádi vás uvítáme na našich Dnech otevřených dveří, předvedeme možnosti a zařízení naší školy včetně výuky s použitím interaktivních tabulí a dalšího technického vybavení.

Jak se k nám dostanete?

Sídlíme na adrese Pražská 54a (vedle sídla hasičů, vchod je brankou ze stezky od Pražské ulice k výjezdu hasičů). Nejbližší autobusové zastávky jsou Strakonická - obchodní zónaU Trojice (směr k centru) a Družba - IGY (směr od centra). Mapku najdete na mapy.cz (bod označuje branku do školy).

___

Den otevřených dveří ČRG s. r. o.
středa 16. ledna 2019, 15:00–17:30

Škola vám bude k dispozici mezi 15:00 a 17:30 hodinou.

Letáček s programem ve formátu PDF je k dispozici zde.

Program pro rodiče:

Program pro žáky:

RNDr. Ludmila Kadlecová, manažer školy
15:00–15:30 hodin

1. patro, č. dveří 202 – učebna septimy

Informace o Školním vzdělávacím programu ČRG, profilu absolventa, aktivitách školy

Prezentace výuky přírodních věd
– práce s mikroskopy

Mgr. Petr Němec

15:00–15:30 hodin

1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a kybernetiky

PaedDr. Ondřej Švejda, 
zástupce pro provoz školy

15:30–16:00 hodin

Prohlídka odborných učeben školy

Prezentace výuky dějepisu a společenských věd

Mgr. Václav Kabíček

15:30–16:00 hodin

1. patro, č. dveří 214 – učebna sekundy

RNDr. Alois Bohůnek, ředitel školy

16:00–16:30 hodin
1. patro, č. dveří 203 – učebna 2. ročníku

Informace o průběhu přijímacího řízení
na ČRG, podávání přihlášek, kritéria
přijetí ke studiu

Prezentace výuky přírodních věd
s ukázkami práce se systémem Pasco

Mgr. Jaroslav Kala

16:00–16:30 hodin

1. patro, č. dveří 303 – učebna matematiky a fyziky

PaedDr. Ondřej Švejda,
zástupce pro provoz školy

16:30–17:00 hodin

Informace o školním stravování,
prohlídka školy a tělocvičny

Prezentace výuky německého jazyka

Mgr. Monika Bavorová

16:30–17:00 hodin

1. patro, č. dveří 208 – jazyková laboratoř Nj

Od 15:30 do 17:30 hodin vám bude k dispozici vedení školy v ředitelně
Prezentace výuky anglického jazyka

Mgr. Pavlína Beníšková

16:30–17:00 hodin

přízemí, č. dveří 124 – jazyková laboratoř Aj

Prezentace výuky informatiky

Mgr. Jan Flaška

17:00–17:30 hodin

1. patro, č. dveří 218 – učebna robotiky a kybernetiky