Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Kroužky na Českém reálném gymnáziu

___

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367" je spolufinancován Evropskou unií.

___

Kdy a kde se kroužky konají?

Všechny kroužky probíhají ve stejný čas, a to od 17. září 2018 vždy v pondělí od 15:30 na ČRG s. r. o., Pražská 54a, České Budějovice.

Jsou určeny pro žáky 5.–9. tříd základních škol a pro žáky Českého reálného gymnázia.

Kroužky jsou pro všechny žáky zdarma.

Jaká je kapacita kroužků?

Kapacita každého z kroužků je 20 žáků. Kroužky budou naplněny podle pořadí přihlášených žáků.

Jak se mohu přihlásit?

Zde si stáhněte přihlášku, vyplňte ji a odešlete na e-mail svejda@crg.cz, a to nejlépe ihned, nejpozději však do 12. září 2018.

___

Nabídka kroužků

Kroužek matematiky

Co můžete čekat:

 • řešení úloh z přijímacích zkoušek na gymnázium
 • výklad problémových témat z přijímacích zkoušek
 • samostatné řešení přijímacích zkoušek z minulých let
 • odpovědi na své otázky

Kroužek mikroskopování

Co můžete čekat:

 • přípravu vhodných preparátů z rostlinné i živočišné říše
 • zkoumání preparátů pomocí mikroskopů
 • využití tabletů a digitální kamery pro svou práci
 • odpovědi na své otázky

Kroužek fyzikálních a chemických experimentů, 3D tisku

Co můžete čekat:

 • zajímavé experimenty z chemie a fyziky
 • využití pomůcek ze systému Pasco
 • práci s digitální tiskárnou pro 3D tisk
 • odpovědi na své otázky

Kroužek fotografie a počítačové grafiky

Co můžete čekat:

 • práci s digitálním fotoaparátem, komponování fotografie
 • digitální úpravu a retušování fotografií
 • základy natáčení, střihu a úpravy videa
 • odpovědi na své otázky

___

Rozvrh hodin kroužků na školní rok 2018-2019

Rozvrh si můžete stáhnout také jako PDF a vytisknout si ho.