Individuální schůzky rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin se konají v budově ČRG s. r. o. individuální schůzky rodičů s učiteli. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících najdete v den schůzek při vstupu do budovy. Těšíme se na vás!

Den otevřených dveří

Druhý Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 16. 1. 2019. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Napsali o nás

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

České reálné gymnázium v Českých Budějovicích slaví 20. výročí vzniku svého působení. Jako soukromá škola, která byla založena v roce 1993, poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Je sympatické a pro studenty do budoucna prospěšné, že gymnázium nabízí studium všeobecné bez konkrétního zaměření, kdy se žáci diferencují podle svých zájmů a cílů v posledních dvou letech studia. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Gymnázium se pyšní řadou úspěchů svých studentů. Ve svých řadách má čtyři žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v testování společnosti SCIO pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo ve druhém pololetí školního roku 2010/2011. Studenti Českého reálného gymnázia s. r. o. mají možnost absolvovat jazykové zkoušky různých úrovní. Jazykovou zkoušku Österreichisches Sprachdiplom: Mittelstufe Deutsch /B2.

České reálné gymnázium s. r. o. ke svým úspěchům řadí nejen vynikající výsledky žáků a studentů, ale i Zlatý certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011.

Úspěchy hovoří samy za sebe. Přeji Českému reálnému gymnáziu v Českých Budějovicích mnoho dalších příznivých let, vynikající studenty i pedagogy a stále trvající prestiž, kterou si na jihu Čech svou aktivní činností a prací vybudovalo.

___

Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice

Co by se slušelo popřát Českému reálnému gymnáziu k jeho prvním dvacetinám? Určitě hodně úspěšných studentů, protože právě oni jsou důkazem, že vliv kvalitního pedagogického sboru působil tím správným směrem. Vyučujícím bych přál, aby své vědomosti a schopnosti mohli šířit v příjemné atmosféře a klidném prostředí s pevným zázemím. České Budějovice mají přívlastek město univerzitní a jsou zařazovány k místům, kde se obecně daří vzdělanosti na všech stupních, což mne samozřejmě opravdu velmi těší. Dvacet let už není naivní věk a o životě školy, která vychovala stovky absolventů, jistě o něčem velmi příznivém vypovídá.

Ať se ČRG v dalším dvacetiletí daří!

___

Jan Zahradník, bývalý ředitel Česko-anglického gymnázia

Vážení přátelé Českého reálného gymnázia,

potěšilo mne, když jsem byl kolegou Křešničkou osloven, abych svými vzpomínkami přispěl do almanachu k 20. výročí založení Českého reálného gymnázia. Můj vztah k ČRG je podmíněn dvěma věcmi. S ředitelem ČRG, Dr. Aloisem Bohůnkem, mne pojí celoživotní přátelství (jsme spolužáci z gymnázia i z matematicko-fyzikální fakulty, dva roky jsme bydleli na jednom pokoji na studentské koleji) a naše školy (mám na mysli ČRG a Česko-anglické gymnázium) prožily několik úvodních let své existence v malebné budově v Třebízského ulici v Suchém Vrbném.

Na tyto úvodní roky rád vzpomínám. V živé paměti mám chvíle, kdy jsme poprvé vstoupili do oné budovy, bývalé mateřské školky, a viděli jsme vše tak, jak to tam po jejím zrušení zůstalo. Malé postýlky, židličky, záchůdky, všude police s hračkami, prostě jako v pohádce o  Šípkové Růžence.  Jako by osazenstvo školky odešlo ne před dvěma roky, ale před hodinou. Následovaly dny společné práce, abychom budovu připravili na zahájení školního roku.

Obě školy působily v budově samostatně, ale mnoho věcí bylo společných. Někteří učitelé učili na obou školách, studenti se potkávali na chodbách a v šatnách, malý synek pana ředitele Bohůnka Matěj chodil brnkat na piano, které jsem tehdy měl ve své ředitelně. Myslím, že absolventi obou škol i jejich tehdejší učitelé na tyto pionýrské doby rádi vzpomínají a že těchto několik let patří k legendám, které každá škola, zejména tak mladá jako jsou ty naše,  nezbytně potřebuje.

To, že se po několika letech obě školy rozešly a dnes každá působí ve vlastní budově, je důkazem  dobrého fundamentu, na kterém byly založeny. To, že po dvaceti letech obě školy v Českých Budějovicích stále úspěšně působí (ČAG oslaví 20. výročí založení napřesrok) svědčí nejen o správnosti specifického studijního zaměření každé z nich, ale také o dobré práci vedení a profesorských sborů obou škol.

Přeji Českému reálnému gymnáziu a jeho panu řediteli osobně do dalších let hodně úspěšných absolventů, kteří si své gymnázium podrží ve svých srdcích po celý život.

___

Karel Lichtenberg, ředitel Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice

Redakce almanachu mě oslovila v době, kdy na trať mezi Prahou a Ostravou, kde měly doposud monopol České dráhy, vstoupil soukromý dopravce RegioJet.

Tato zpráva se stala katalyzátorem, inspirovala vzpomínky na analogickou situaci při vstupu „soukromého gymnázia“ do teritoria středních škol v Českých Budějovicích. Počátek 90. let byl časem změny, časem nadějí a snů. Z oné doby mám v paměti (i v zásuvce) návrhy učebních plánů ČRG. Čas přinesl dílčí změny, ale základ platí dodnes; kurikulum poskytuje prostor pro volbu individuální vzdělávací cesty a nabídku nadstandardního poznávání v četných seminářích.

Jádro týmu „zakladatelů“ vykrystalizovalo na gymnáziu v Jírovcově ulici. Odešli někteří učitelé s konkrétními představami o tom jak učit (a jak neučit), často s dlouholetými zkušenostmi a pozitivním ohlasem svého působení. Několik let jsem coby externista vnímal nadšený start, mapování reality, hledání rovnováhy mezi volností a povinností, vstřícností a náročností. Dnes je víc žáků, kteří volí studium na ČRG cíleně, v počátcích však mnozí přicházeli až po odmítnutí „státními“ školami. O to cennější je, že ČRG již v zakladatelském období našlo svou tvář. Současnost charakterizuje výrazně zlepšené prostředí i vybavení školy a pevné místo v síti českobudějovických gymnázií. Víc chvály nečekejte, od „konkurence“ by to mohl být polibek smrti.

Vraťme se k úvodu: obě naše školy se potkávají na pomyslné trati. Víme o sobě,  zajímáme se jeden o druhého, často se setkáváme v rolích předsedů maturitních komisí a – pokud mohou mít vlaky po vzoru Lokomotivy Tomáše svou tvář – usmíváme se na  sebe.

Hodně úspěchů do dalších let!