ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Mgr. Zdeňka Pytlová

Občanský a společenskovědní základ / Tělesná výchova / Výchova k občanství / Výchova ke zdraví / Základy společenských věd

 

Jsem absolventkou FTVS UK Praha. Na ČRG vyučuji od roku 1994. Organizuji zde veškeré sportovní aktivity, např. kurzy vodácké, cyklistické a lyžařské, volejbalové a basketbalové turnaje atd. Sama jsem po celý život aktivním sportovcem.

 

< zpět