ANGLIČTINA / ENGLISH

Stránky vytvořila Irena Vlková, bývalá profesorka Českého reálného gymnázia.
Websites are made by Irena Vlková, The Czech Real Grammar School ex-teacher.

ivlkova@hotmail.com
ZKUŠENOSTI ČRG V ZAHRANIČÍ
ČRG EXPERIENCE ABROADSTUDENTSKÁ TVORBA
V HODINÁCH ANGLIČTINY
STUDENT WORKSHOP
IN ENGLISH LESSONSKONVERZACE
NA NAŠÍ ŠKOLE
CONVERSATION
AT OUR SCHOOLUČEBNÍ MATERIÁLY
PRO STUDENTY
CURRICULUM

ČRG ČRG ČRG ČRGČRG ČRG ČRG ČRG