Ilustrované mapy Víti Janečka


STAROVĚK
Kliknutím na vybranou mapu ji zvětšíte:

Byzantská říše (297 kB) Starověké Řecko (211 kB)

 
Římská republika r. 265 (225 kB) Kannán - Země zaslíbená (289 kB)

Mapy nakreslil Víťa Janeček ve školním roce 2003/04


RENESANCE
Kliknutím na vybranou mapu ji zvětšíte:

Itálie roku 1520 (268 kB) Švýcarsko v 16. století (290 kB)

 

 
Holandsko roku 1575 (319 kB) Španělsko za vlády Filipa II. (278 kB)

Mapy nakreslil Víťa Janeček ve školním roce 2005/06


19. STOLETÍ V EVROPĚ
Kliknutím na vybranou mapu ji zvětšíte:

Imperiální Rusko (665 kB) Sjednocení Itálie (1 MB)

 

 
Rakousko-Uhersko (622 kB)
Sjednocení Německa (1 MB)

Mapy nakreslil Víťa Janeček ve školním roce 2006/07