Hitlerův pivní puč v Mnichově

8. XI. 1923

 

Na podzim 1923 se už Hitler cítil natolik silný, že cítil stále větší nutnost podniknout nějaké kroky k prosazení svých cílů. Odhodlal se proto převzít moc v Bavorsku. Došlo k tzv. "pivnímu puči". 8. listopadu roku 1923 nechal jednotkami SA a Jungssturmu obklíčit Měšťanský pivovar v Mnichově, ve kterém se konala veřejná schůze separatisticky orientovaných politiků v čele s monarchistou von Kahrem, velitelem Reichswehru generálem von Lossowem a bavorským policejním náčelníkem Seisserem. Hitler na svou stranu získal generála Luddendorfa a s hrstkou stoupenců se schůze zúčastnil. Mezitím co seděl uvnitř ve společnosti Rudolfa Hesse a dalších věrných, SA-manni obkličovali pivovar a hrnuli se dovnitř, aniž by překvapená policie dostala šanci zasáhnout. Ve chvíli, kdy Kahr začal s projevem, vyrazil Hitler se svými společníky k podiu a s vytaženým revolverem si získal pozornost. Během několika minut se mu podařilo získat vyděšený dav na svou stranu a mohl se věnovat třem separatistickým vůdcům. Pokusil se je získat na svou stranu a vynutit si jejich podporu, nejprve sliby, lichotkami a nakonec hrozbami. Ovšem marně.

 

I přes tento neúspěch mu ještě zůstal zfanatizovaný, dav se kterým vyrazil do mnichovských ulic o den později. 9. listopadu se vydal spolu s Luddendorfem a Göringem v čele tří tisíc SA-mannů do centra Mnichova. Tam se jim do cesty postavil kordon policistů, avšak Hitler opojen úspěchem a posílen přítomností slavného generála postupoval se svou suitou stále vpřed. Pohrozil zastřelením rukojmích, pokud mu nebude umožněn průchod a velitel policistů v obavě o životy rukojmích ustoupil. Dav se nyní vydal směrem k mnichovskému ministerstvu války. V Ressidenstrasse jim zastoupil cestu kordon elitních "zelených policistů" pod velením svobodného pána von Godina, který i přes pokusy o vyjednávání vydal rozkaz k palbě. Göring byl vážně raněn do stehna, bylo i několik mrtvých (16 demonstrantů, 3 policisté). NSDAP byla po tomto fiasku rozpuštěna a hlavní iniciátoři zatčeni. Hitler si odseděl devět měsíců v pevnosti Landsberg (namísto pěti let), právě ve vězení začal pracovat na svém literárním trháku Mein Kampf. Za slib dobrého chování byla NSDAP znovu povolena. Její ambice se na příštích několik let soustředily na znovudobytí ztracených pozic a rozšíření voličské základny.

 

Jan Bílý, kvarta, 5. IV. 2005.

 

Zdroj: Encyklopedie Diderot, verze 2001