Alžběta Pomořanská

 

Alžběta (též Eliška) Pomořanská, dcera vévody Bohuslava Pomořanského V. a polské princezny Alžběty, se 21. května 1363 stala po Blance z Valois, Anně Falcké a Anně Svídnické v Krakově čtvrtou a poslední ženou římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského. Stejně jako všechny Karlovy sňatky měl i tento charakter politický. Karel se jím snažil rozbít protičeskou koalici polského a uherského krále, kteří se proti českému králi spojili s rakouským vévodou Rudolfem IV.

 

18. června 1363 byla Alžběta v Praze korunována českou královnou a o pět let později, 1. listopadu 1368 byla korunována římskou císařovnu, a to papežem Urbanem V. Zároveň se stala  druhou takto korunovanou českou královnou.

 

Alžběta se odlišovala od předchozích Karlových manželek svou statnou postavou, tvrdohlavou povahou a neuvěřitelnou silou. Kronikáři o ní zaznamenali, že dokázala lámat holou rukou meče a trhat rytířské pancíře.

 

Jana Brejchová jako Alžběta Pomořanská v muzikálu Noc na KarlštejněDala Karlovi šest dětí, což bylo o jedno více, než měl dohromady z předchozích manželství. Tři roky po svatbě se narodila dcera Anna, pozdější manželka anglického krále Richarda II.. Druhorozený byl syn Zikmund, později se stal králem uherským, římským a českým. Alžběta  ho stavěla proti Karlovu prvnímu synu Václavovi. Pak se narodil Jan, pozdější Zhořelecký kníže, dcera Markéta a poslední syn Jindřich.

 

Po Karlově smrti r. 1378 Alžběta Pomořanská přenechala místo první ženy pražského dvora  Žofii Bavorské a plně se věnovala svým dětem, hlavně politické podpoře syna Zikmunda, který usiloval o uherský trůn. Poslední roky svého života strávila ve svých věnných východočeských městech, 14. února 1393 v Hradci Králové zemřela. Alžběta Pomořanská je pohřbena spolu s ostatními ženami Karla IV. ve Svatovítské kapli v Praze. 

 

Alžběta Čížková, sekunda, 2. IV. 2005.

 

www.maturita.cz

www.velikani.cz

www.libri.cz

www.referat.cz

www.sursum.cz

www.zivotopisyonline.cz