1. den

BENÁTKY


Ke svému názvu přišly prý z latinského Veni etiam = každý se sem vrací rád. Město na 118 ostrovech, protíná je na 157 kanálů přes něž vede přes 400 mostů (jedním z nich bude v budoucnu most pouze ze skla). Na nich stojí kolem 1.500 domů, z toho 900 tvoří palácové stavby a více než 100 jsou kostely. Ročně město navštíví kolem 12.000.000 turistů (= 15.000 denně).

Ve 13. st. byly Benátky nejbohatším městem světa. I proto zde v 80. letech 13. st. mohly být po florentském vzoru raženy dukáty - nejrozšířenější zlatá mince v Evropě. Nechal je razit dóže Giovanni Dandolo, na rubu byl nápis Si tibi Christe datus quem tu regis iste ducatus. Název dostal podle posledního slova v textu1. První pitva v Evropě - jako ideální prostředek pro učení chirurgů- byla povolena v Benátkách už r. 1308. Ve stejném století se tu jako v prvním místě v Evropě začaly k jídlu používat příbory (vidličku tu prosadila byzantská manželka dóžete Domenica Selva), což se však na dlouhou dobu omezilo pouze na Benátky. Ještě Ludvík XIV. totiž nutil své děti jíst rukama2. Život ve městě ovlivňovaly mnohé morové epidemie. Ta nejzhoubnější postihla Benátky podobně jako okolní Evropu r. 1349, kdy ze 110.000 obyvatel před epidemií zůstalo po ní žít jen 70.0003. Když morová rána ustaly, postavili vděční obyvatelé na počest tohoto "zázraku" nějakou stavbu (školu sv. Rocha, chrám S. Maria della Sallute).

Až do poloviny 16 století byly Benátky největším obchodním přístavem Evropy. K čilému ruchu přispívají také zástupy poutníků směřujících odsud do Svaté země. Jedním z nich byl v 16. st. i Ignác z Loyoly. S mohutnící expanzí Turků nastává ještě ve stejném století krize Benátek. Převažuje umění nad obchodem a počíná se éra slavné benátské malířské školy. Bohatství se už nezvětšuje, ale je z čeho žít. Roste sláva benátské malířské školy (bří Belliniové, Tizian, Giorgione (v překladu to značí velký Jiří), Tintoretto, Veronesse, Jacopo Sansovino, G. Tiepolo). Jednou z posledních velkolepých akcí Benátek byla účast na bitvě s Turky u Lepanta, kde se na vítězství vojsk Svaté ligy výrazným způsobem podílely benátské lodě. Vítězství jim však přineslo pravý opak: přišly o Kypr, řadu kolonií v Albánii a navíc musely zaplatit odškodné.

12. května 1797 po Napoleonově vpádu odstupuje poslední (v pořadí sto dvacátý) dóže Ludovic Manin. V té době byl už dóže pouhou reprezentativní figurou, které se dokonce cenzurovaly dopisy. R. 1805 je připojil Napoleon k italskému království - jako nejlepší přijímací salón Evropy - ale r. 1815 už patří Rakousku.

Od r. 1895 se zde pořádá pravidelné bienále moderního umění, r. 1932 přibyl filmový festival, r. 1949 Peggy Guggenheimová věnovala městu svoji sbírku moderního umění (palác Venier de Leoni). Ještě r. 1950 žilo v ostrovní části města 150.000 lidí, v r. 1994 už to bylo pouhých 70.000. Navíc ročně umírají další dva tisíce a dětí se rodí málo. Není divu, že průměrný věk na ostrovech je 50 let a proto se tu zavírají školky i porodnice.


Viděli jsme následující památky a zajímavosti:

Bazilika sv. Marka

První stavba tu stála už v roce 838. Krátce na to sem bylyumístěny ostatky svatého Marka (viz osobnosti). R. 916 bazilika při povstání vyhořela, ale během dvou let byla znovu postavena. Velikostí se tehdy rovnala bazilice v Poreči. Roku 967 poprvé přestavěna, r. 1063 zahájena za dóžete Domenica Contariniho druhá přestavba, a to po vzoru konstantinopolského chrámu Dvanácti apoštolů. Má tvar řeckého kříže: na délku měří 76 m, na šířku 62 m. Po jejím dokončení vyzval tehdejší dóže Domenico Silvio všechny Benátčany, aby po celém světěsháněli to nejkrásnější na výzdobu baziliky. Na mozaikách pracovali mistři speciálně povolaní z Byzance. Je na ní umístěna kopie kvadrigy (koňského čtyřspřeží).

Canal Grande

Vedou přes něj jen 3 ze 400 benátských mostů, spojuje šest městských čtvrtí (ty jsou symbolicky zachyceny na přídích gondol), na délku měří 3,8 km.

Santa Maria Gloriosa dei Frari

Stavba se uskutečnila v letech 1250 - 1338. V gotickém interiéru jsou důležité především Tizianovy obrazy "Nanebevzetí P.Marie" a "Madona rodiny Pesaro". Zdejší zvonice je se svými 83 m druhou největší ve městě.

Ponte di Rialto

Všechny tři původně dřevěné mosty vzaly za své. Dnešní podoba pochází z r. 1592, kdy ho dostavěl Antonio da Ponte. Most je 48 m dlouhý a 22 m široký.

Scuola di San Rocco

Vystavěna bratrstvem sv. Rocha. Po té vyhlášena regulérní soutěž na výzdobu vnitřních prostor. Do soutěže, vyhlášené r. 1564, se přihlásili také Schiavone a Veronese - vyhrál ji ovšem Tintoretto. S bratrstvem podepsal smlouvu, podle které měl namalovat každoročně tři obrazy a dostat za ně 100 zlatých. Jelikož žil ještě dalších 17 let, namaloval zde Jacopo Barvířek 56 obrazů.

Gondola

První zmínka o gondolách je z roku 1094. Tehdy zajišťovaly dopravu zboží z trhů do paláců. V 16. století jich v Benátkách jezdilo 10.000, dnes jich jezdí už jen 500. Na stavbu 700 kg těžké gondoly se spotřebuje 9 druhů dřeva, stavba trvá tři měsíce.


1 Aleš Skřivan, Lexikon světových dějin 1492 - 1914, s.

2 Breuers, Dieter, Na hradech, v klášterech, v podhradí, s. 228, 352.

3 Dějiny Španělska, s. 171.

4 Kroutvor, Josef, Benátky, Pha 1992, Concordia, s. 42, (dále jen Krou).