5. den

BRIXEN


Třetí největší město Jižního Tyrolska je pro nás především městem vyhnanství Karla Havlíčka Borovského. Až do r. 1964 sídlil biskup, což výrazně ovlivnilo život v Tyrolsku - dodnes se 99 % obyvatel hlásí ke katolickému náboženství. Partnerským městem Brixenu je náš Havlíčkův Brod.

Dóm

- původem románská stavba (kolem r. 1200), překrytá barokním svatostánkem (1745 - 55) podle projektu J. Delaiho. Přestavbu vedli Michelangelo a Franz Unterkopfové, fresky maloval Paul Troger.

Farní kostel sv. Michala

- ze 16. st., barokizován 1757-58.

Hofburg

- biskupská rezidence. Barokní podoba pochází z doby vlády knížete a biskupa Künigla. Uvnitř rezidence se nachází 70 místností, se sbírek vynikají betlémy.

Hotel Elefant

Pro Čechy je tato stavba zajímavá tím, že právě zde pobýval Karel Havlíček Borovský na samém začátku své nucené brixenské internace. Na budově se dochovala fasáda ze 16. st., na níž je v životní velikosti na fresce znázorněn slon.

O věznění Karla Havlíčka vypovídají jeho Tyrolské elegie (1861).

V noci z 15. na 16. prosince (těsně před Vánocemi) byl zatčen v Německém Brodě. Zatčení uprostřed noci (burcoval svou kritikou vídeňské pány) - zobrazeno ironicky jako "přátelský čin Bachův". Rakouskou vládu tu zastupuje Jindřichohradečák, policejní komisař Dedera. Do Brixenu dorazili po týdnu cesty. K.H.Borovský byl nejprve internován (na náklady vídeňské vlády) v luxusním hotelu Elefant. Když mu na jaře roku 1852 přijela rodina, pronajal mu hotel Elefant domek s altánem a zahradou. V domku napsal všechny brixenské skladby: Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest svatého Vladimíra. Na jeho fasádě jsou dvě slavnostní desky.