Už podruhé se studenti Českého reálného gymnázia vydali na pětidenní zájezd, jehož cílem je ukázat jim, jak vypadají památky, o nichž se učí, ve skutečnosti. Tomu odpovídá i program:

1. den: průjezd Rakouskem, prohlídka Benátek: barokní a gotické památky (Ponte Rialto, S. Maria Gloriosa delli Frari, náměstí sv. Marka s bazilikou, kampanilou a dóžecím palácem)

2. den: dopoledne prohlídka Vatikánu (chrám sv. Petra + jeho podzemí, Vatikánská muzea), odpoledne procházka Římem (papežské památky) večer ubytování u Neapole

3. den: ostrov Capri: vila Axela Muntheho, Tiberiova vila, Arco Naturale, odpoledne prohlídka Pompejí a antických vil v okolí

4. den: antické a barokní památky v Římě (Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, Pantheon, první barokní chrám světa Il Gesu, náměstí Navona, Španělské náměstí, fontána de Trevi) večer návštěva Orvieta (gotická katedrála, pizzerie)

5. den: dopoledne zastávka v Brixenu, průjezd Německem, návrat domů

Je koncipován tak, aby jim za pouhých pět dnů ukázal to nejdůležitější ze severní, jižní a střední Itálie. Za krátkou dobu tak uvidí památky, jež znamenaly pokrok v době antiky, románského umění, renesance a baroka. Protože památek je opravdu mnoho, doplňuje poznávací zájezd půldenní výlet na ostrov Capri, jehož cílem je poznat přírodu a nabrat síly na poznávání dalších památek.

Následující text a fotografie se snaží přiblížit některé z památek, které účastníci shlédli, a to jak slovem, tak obrazovým doprovodem. Stránky jsou určeny nejen účastníkům zájezdu, ale i studentům dějepisu, členům historického kroužku a také těm, kteří mají zájem se do Itálie v příštích letech vydat.


Autorem textu je Václav Kabíček
Fotky nafotil, www stránky vyrobil a drobné úpravy textu provedl Jan Flaška