Lodovico Ariosto


1474-1533

Narodil se v Reggiu jako syn zámeckého hejtmana, studoval právo, pak konal studia humanistická a zabýval se básněmi. Po úmrtí otce v roce 1500 se musel starat o početnou rodinu, byl ve službách kardinála Ippolita d Este, po sedmnácti letech přestoupil do služeb vévody Alfonse d Este a stává se správcem Garfagna. Ve dvacátých letech šestnáctého století se vrací do Ferrary, žení se s Alexandrou Strozzi, vdovou po slavném humanistovi.

Ariosto psal satiry v tercinách, do nichž vetkal mnohé události ze svého života, latinské i italské básně lyrické, italské komedie podle Plauta a Terentia pro dvorní divadlo.

Literární nesmrtelnost si dobyl renesančním eposem Zuřivý Roland (Orlando furioso).
Začal na něm pracovat v roce 1505, první verze se čtyřiceti zpěvy vyšla 1516, konečná verze, třetí, v roce 1532.
Epos vypravuje o hrdinovi z doby Karla Velikého, Rolandovi, který zešílel z nešťastné lásky ke krásné dívce Angelice, která pohrdala hrdiny a zamilovala se do neslavného a chudého mladíka Medora. Roland se vyléčí až tehdy, když mu hrdina Astolfo přinese přinese z dobrodružné a pohádkové výpravy na Měsíc v lahvičce ztracený rozum.
Děj tohoto eposu je vzat z Bojarda (Bojard-Zamilovaný Roland), z pověstí o králi Artušovi a z látkového okruhu antického. Slaví středověkou dobu rytířskou s její pohádkovou nádherou, básník však vychází z postoje skepse a laskavé ironie, usmívá se neuvěřitelným činům a také i zamilovanosti svých hrdinů, nebere je tedy vážně.
Epos je psán v oktávách se známým rýmovým vzorcem abababcc.
Torquato Tasso Seznam kapitol Renesance