Vývoj světové literatury


Následující text vzniká pro potřeby literárního semináře Českého reálného gymnázia. Pokouší se mapovat celkový vývoj světové literatury.
V samotných počátcích práce na tomto textu studenti pouze připravovali podklady, pracovali s knižními prameny, vypracovávali informace o četbě.
Od roku 2002 jsou přímo do textu vřazovány části studentských seminárních prací.
Tím je také určen charakter a úroveň tohoto stále vznikajícího textu.

Ten, kdo s textem bude pracovat, musí počítat i s tím, že některé užité seminární práce jsou mnohdy kompilační, málo autorské, někdy dokonce i přímo opsané z dostupných zdrojů.
Je to dáno přístupem jednotlivých studentů k vypracování seminární práce, jejich schopnostmi i zájmem.
Studentské práce jsou ponechány téměř v původním stavu, opravovány jsou pouze příliš do očí bijící prohřešky proti stávajícím jazykovým normám a stylistické nehoráznosti.
Jednotlivé kapitoly